Přednáška o daních

Publikováno 25.02.2020 09:39 Odbočka Uherské Hradiště


Únorové klubové setkání jsme se rozhodli zpestřit přednáškou na ožehavé a zapeklité téma, „Daně“.
tuto složitou problematiku nám přišel ozřejmit Ing. Milan Čevela, pracovník FÚ Uherské Hradiště a náš milý člen.
Náročného úkolu se zhostil statečně a s pomocí několikaleté praxe, nám pomohl proniknout a rozplést spletitosti našeho daňového systému.
V úvodu nám pověděl něco málo o nepřímých a přímých daních a o majetkovém přiznání.
Svou pozornost a podrobnější rozbor pak věnoval přiznání o dani z příjmů. Kdo je povinen daně platit, na jaké úlevy máme právo, co si můžeme odečíst a co je výhodnější neodečítat atd.
Pro každého přinesl vyplněný formulář s fiktivními údaji, aby nám názorně ukázal, jaké kolonky a jaké přílohy musíme u přiznání vypisovat.
Po přednášce, která k našemu údivu trvala dvě a půl hodiny, (jak ten čas letí, když se člověk dobře baví), jsem snad nejenom já, odcházela s pocitem, že tomu všemu aspoň trošku rozumím.
Doufám, že nás ten pocit ještě dlouho neopustí.
Tímto panu Čevelovi mockrát děkujeme za jeho čas a trpělivost při zodpovídání všech našich otázek.