Přednáška o Nicholasu Wintonovi

Publikováno 16.04.2016 10:34 Odbočka Olomouc


Obrázek

Jako prezident olomouckého Rotary clubu byl v dubnu 2014 pozván anglickým Rotary clubem. Jeho hlavním posláním během pobytu v Anglii bylo předání nejvyššího rotariánského ocenění v Československu - řádu Tomáše Bati - siru Wintonovi.
Rotary club byl založen v roce 1905 v Americe s myšlenkou služby bez hranic.
Cílem této dobročinné organizace zůstává i v dnešní době sdružovat osobnosti k poskytování humanitární pomoci a podporovat etické standardy ve všech povoláních a přispívat k dobré vůli a míru ve světě.
V Československu byl Rotary club založen v roce 1924 Janem Masarykem. Příznivcem byl i Tomáš Baťa.
Pan Jan Krejčí směřuje humanitární pomoc k hospici na Svatém Kopečku. Cítí stále ve svém poslání spojení se sirem Nicholasem Wintonem.
Sir Winton se narodil 19. 5. 1909, zemřel 1. 7. 2015. Pocházel z židovské rodiny. V 25 letech přijal křtem křesťanskou víru, kterou opustil na počátku 2. světové války. Projevila se u něj rozpolcenost z toho, jak může existovat jeden Bůh, který by žehnal oběma válečným stranám.
Ve 14 letech studoval soukromou střední školu, později vyšší odbornou.
Vynikal v šermu. V roce 1940 byl členem anglického olympijského týmu. Olympiáda se v důsledku probíhající války nekonala.
Byl vášnivým chovatelem poštovních holubů, úspěchy měl v matematice, což mělo význam pro jeho práci bankéře. V bankovní firmě se dostal k makléřským aktivitám. Další jeho velkou láskou bylo zahradničení. V roce 1948 se oženil. Velmi mu záleželo na rodině. Měl 3 děti. Nika, Barbaru, která o něm napsala knihu a Robina. Robin se narodil s Downovým syndromem. Společnost v té době takto postižené děti nepřijímala. Byly umisťovány do ústavů. Sir Winton to odmítl s tím, že dítě patří do rodiny. Z toho důvodu došlo k odloučení s jeho matkou. Založil organizaci, která pomáhala rodinám s takto postiženými dětmi. Jeho smyslem života bylo zachraňovat, pracovat pro jiné. Založil club Ananas, který pomáhal chlapcům z chudých rodin učit se sportovat. Založil telefonickou linku, přes kterou pomáhal psychicky bezmocným lidem. Pomáhal seniorům. Vybavil dva seniorské domy a hospic v přirozeném prostředí. Tyto činnosti podporoval z financí, které získal s udělením titulu sir. Sem směřoval i majetek získaný darem od těch, které jako děti zachránil.
V zimě 1938 se zapojil do záchrany židovských dětí před jistou smrtí v koncentračních táborech. Z okupovaného území Československa organizoval dětské transporty do Velké Británie. Tam zajišťoval dětem náhradní rodinu, zajišťoval i kauci na každé dítě asi 50 liber. Pak už nebyl problém získat vizum a povolení k pobytu. S pomocí českých kolegů, kteří víc než on se vystavovali smrtelnému nebezpečí, vybavil 8 transportů s 669 židovskými dětmi. Poslední vlak s 250 dětmi byl vypraven 1. září 1939, ale byl zastaven a vrácen zpět, protože ve stejný den vypukla druhá světová válka. To sira Wintona trápilo celý život. Nacismus považoval za obrovské zlo a jedno z největších zvěrstev.
Sir Nicholas Winton byl člověk malého vzrůstu s obrovským srdcem. Stal se symbolem statečnosti, hluboké lidskosti a neuvěřitelné skromnosti.
Stal se nositelem Řádu Britského impéria.
28. 10. 2014 převzal v Praze nejvyšší české státní vyznamenání Řád Bílého lva.
Už v roce 1998 mu prezident Václav Havel udělil Řád Tomáše Garrigue Masaryka.

Přeji vám krásná lidská setkání.


Obrázky

Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi
Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi
Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi
Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi
Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi
Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi Přednáška o siru Nicholasi Wintonovi