Přednáška o Holandsku - 5. 6. 2018

Publikováno 05.06.2018 11:36 Odbočka Blansko


Přednáška o Holandsku
Navštívili jste někdy Holandsko? Zemi proslulou větrnými
mlýny, dřeváky, kvalitními sýry a pestrými koberci tulipánů. Kdo
se chtěl dozvědět více podrobností o této zajímavé zemi, přišel
na přednášku. A vskutku nelitoval.
Paní Ivana Feiková začala své povídání geografickými údaji –
informace o poloze, velikosti, počtu obyvatelce také o životním
stylu samotných Holanďanů. Nechyběly ani informace o
hlavním městě Amsterodamu a známém přístavu Rotterdamu.
Pro zahrádkáře bylo poutavé poslechnout, jak na ni působily
obrovské nekonečné záhony plné pestrobarevných tulipánů. A
zde se z přednášky stala vzájemná výměna názorů. Neboť
někteří z nás tuto překrásnou zemi též navštívili, a tudíž
předháněli se se svými poznatky.
Průvodci i slabozrací si prohlíželi nepřeberné množství
fotografií. Nádherná podívaná. To bylo kolem slyšet. A tak
v září se již plánuje další přenáška. A téma – země Beneluxu.
Těšíte se? Já ano.