Přednáška na ZŠ v Černé Hoře - 3. 5. 2019

Publikováno 03.05.2019 09:28 Odbočka Blansko


V pátek 3. května se uskutečnila beseda se žáky prvního až pátého ročníku
základní školy v Černé Hoře. Nejprve jsme žáky seznámily s pomůckami, které nám 
nevidomým usnadňují život, předvedly i chůzi s bílou holí a vysvětlily, jak
pomoci, když se setkají s nevidomým člověkem na ulici.

Žáci se také seznámili s prací vodících psů. Na akci nás doprovodila paní Jarmila
Sedláková, která žákům přiblížila činnost naší organizace, která se zaměřuje na
pomoc lidem se zrakovým postižením. 
 Nejvíce však děti zaujaly naše vodící pomocnice Scharlota (Helena Hádlerová) a Teyla (Zdenka Stejskalová). Ve škole jsme strávili celé dopoledne, vystřídalo se víc jak 100 žáků. Dotazy se jen hrnuly, děti byly zvídavé.