Přednáška na VOŠ Pedagogické a sociální Kroměříž

Publikováno 14.10.2019 10:07 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Studenti byli seznámeni s hlavním posláním SONS ČR a jejími projekty, s činností Oblastní odbočky v Kroměříži zahrnující sociální poradenství a sociální aktivizační služby, dalšími odbočkovými aktivitami a návaznými službami pro zrakově postižené poskytovanými o. p. s. Tyfloservis a krajskými Tyflocentry. Prohlédli si některé z kompenzačních pomůcek umožňujících zrakově postiženým zvládání každodenních situací, orientaci a samostatný pohyb. V rámci prostorové orientace se studenti seznámili s přirozenými a umělými vodícími liniemi, akustickými a reliéfními prvky pro orientaci a navigaci v terénu, typy bílých holí a základními technikami chůze s bílou holí, které si měli možnost prakticky vyzkoušet. Dále byli poučeni o správné komunikaci a přístupu k nevidomým, jak nevidomého oslovit, kdy nabídnout pomoc a jak nevidomé správně a bezpečně provázet. Ve dvojicích a s klapkami na očích si sami vyzkoušeli role nevidomých i jejich průvodců.


Obrázky