Přednáška "Havířské pletky"

Publikováno 09.02.2023 13:18 Odbočka Havířov


Dne 24.1. jsme se sešli v Havířově v klubovně na přednášce "Havířské pletky". Navštívil nás pan Procházka, aby nám příblížil práci v dolech a nejednoduchý život havířů. Přinesl s sebou ilustrovanou povídku, kterou před léty sám napsal a přečítal nám ji. V mnoha místech jsme se hodně zasmáli, ale také tam byli úryvky, kdy nám  vůbec do smíchu nebylo.....


Obrázky