Předání modelu přerovského zámku

Publikováno 22.01.2018 09:47 Odbočka Přerov


Obrázek

Dřevěný haptický model v prostorách zámku - v Muzeu Komenského v Přerově

V úterý 16. ledna proběhlo v Přerově slavnostní odhalení haptického modelu přerovského zámku za přítomnosti zástupců výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti, zastupitelstva města Přerova, TyfloCentra Olomouc, SONS, Muzea Komenského v Přerově a výrobce modelu restaurátora Otakara Ručka.
Výrobu modelu finančně podpořilo Statutární město Přerov a organizačně zastřešilo TyfloCentrum Olomouc v rámci projektu „Odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením na území města Přerova“.
Model bude sloužit nevidomým a slabozrakým lidem k hmatovému prohlížení, díky kterému získají lepší představu o velikosti, tvaru a zvláštnostech této kulturní památky. Slabozrací si památku prohlédnou z blízka ze všech stran a lépe ji tak poznají.
Model obsahuje všechny výrazné stavební a architektonické prvky zámku podle reálné skutečnosti. Je vyroben z lipového dřeva, což je kvalitní materiál, odolný vůči poškození a pro hmatové prohlížení velmi příjemný. Je doplněn stručným textovým průvodcem ve zvětšeném a Braillově písmu. Model ocení také ostatní návštěvníci, zvláště děti a přispěje dobré reprezentaci zámku i města.
Model pro přerovský zámek vyrobil restaurátor Otakar Ruček a jeho výrobu finančně podpořilo město Přerov.


(zdroj textu: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/prerov/5338-48599-v-prerove-probehlo-slavnostni-odhaleni-haptickeho-modelu-prerovskeho-zamku.html)

Foto: archív SONS Přerov


Obrázky