Pozvánka na soutěž ve čtení a psaní Braillova bodového písma

Publikováno 05.03.2019 13:04 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 23.04.2019 09:00
Končí: 23.04.2019 13:00
Kde: I. P. Pavlova 69, Olomouc

Příloha:

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ VE ČTENÍ A PSANÍ

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Zaškrtněte soutěže, v nichž se chcete zúčastnit:

1) ve čtení Braillova písma

a) kategorie zrakově postižený/á, který prošel (prošla) výukou Braillova písma na 1. stupni základní školy,

b) kategorie ZP, kteří ztratili zrak později

2) v psaní na Pichtově stroji

3) v psaní na tabulce

4) v psaní na počítačové klávesnici

Datum:                                            Podpis: