Pozvánka na prezentační a metodickou prodejní výstavu potřeb a pomůcek pro osoby se zrakovým postižením, seniory, studenty a veřejnost

Publikováno 16.09.2015 09:57 Odbočka Zlín


Dne: 02.10.2015 09:00
Kde: Hotel Baťov Společenský dům, Otrokovice

 

 

 

 

 

Dne 2. 10. 2015 se koná v Hotelu Baťov Společenský dům Otrokovice mimořádná prezentační a metodická akce pro osoby se zrakovým a jiným zdravotním postiženímseniory, studenty a veřejnost s ukázkami a prodejem potřeb a speciálních pomůcek pro zkvalitnění života.

K dispozici budou:

  • produkty prodejny Tyflopomůcek – ozvučené měřící přístroje pro domácnost, pomůcky pro snadnou manipulaci s předměty, speciální pomůcky pro slabozraké a nevidomé členy v domácnosti, praktické doplňky pro běžný
    a společenský život

 

  • prezentace odborných dodavatelských firem s digitálními přístroji                        a pomůckami pro výuku – firmy spektra Praha, Adaptech, Sagitta Brno               a Ergones Olomouc – k dispozici budou ukázky kamerových a digitálních lup, zvětšovacího softwaru pro PC, ozvučených počítačů pro seniory a mobilních telefonu pro osoby ze zrakovým postižením a seniory

 

  • ukázka výcviku vodících psů ze střediska výcviku vodících psů SONS Praha s možností odborné konzultace pro získání vodícího psa a jeho následné péče

 

  • prezentace společenských her pro osoby se zrakovým postižením a seniory s možností praktických ukázek a zapojení

 

  • ukázka překážkové trasy s bílou holí, nácvik překonávání bariér

 

  • ukázka internetového portálu FriendlyVox firmy TurboConsult, zpřístupňujícího informační a komunikační služby bez nutnosti užití zraku

 

Prezentační akce proběhne od 9:00 do 13:00 hodin v prvním patře Hotelu Baťov Společenský dům Otrokovice a přilehlých prostorách. K dispozici bude možnost odborné konzultace k potřebám osob se zrakovým postižením a další informace.

Přijďte se za námi podívat a nahlédnout do světa lidí s vadami zraku a vyzkoušet si jednotlivé pomůcky, které velmi pomáhají a zabraňují sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením a seniorům ze společnosti.

Těšíme se na vás.

SONS ČR, Oblastní odbočka Zlín


Obrázky