Pozvánka na oblastní shromáždění

Publikováno 27.09.2022 08:37 Odbočka Blansko


POZVÁNKA

SONS ČR, z.s., OR BLANSKO pořádá ve čtvrtek 6. října 2022

ve 13:30 hodin v Klubu důchodců v Blansku
OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ,
na které Vás všechny srdečně zveme
……………………………………………..

Občerstvení zajištěno - Tombolu vynecháme

Program:

Zhodnocení proběhlých aktivit - M. Dvořák
Výhled do budoucnosti - M. Reková
Bílá pastelka 2022 - prodej pastelek 1kus/30,- Kč

Prodej kalendářů
Přihlášky na odběr časopisů
Přihlášky na rekondice:
Sezimovo Ústí – 25.3.- 30.3.2023
Poděbrady – 28.5.- 4.6.2023

Průkazky s sebou

Těšíme se na společné setkání, členové oblastní rady Blansko