Pozvánka na krajské kolo soutěže ve čtení a psaní Braillova bodového písma

Publikováno 05.06.2019 15:11 Odbočka Nový Jičín


Dne: 25.06.2019 10:00
Kde: TyfloCentrum, o.p.s. Ostrava, náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava

Ilustrativní koláž k Soutěži ve čtení a psaní Braillova písmaU příležitosti 210. výročí od narození vynálezce Bodového písma pro nevidomé Luise Brailla, pořádá Krajská koordinační rada, ve spolupráci s oblastními odbočkami SONS ČR, z. s., Krajským ambulantním střediskem Tyfloservisu, o.p.s. a TyfloCentrem, o. p. s. v Ostravě Soutěže ve čtení a psaní Braillova bodového písma. 

PŘIHLÁŠENÍ: do 10. června 2019 (pondělí) 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěžící budou moci poměřit své schopnosti v následujících disciplínách:

 1. čtení Braillova písma,
 2. psaní na Pichtově psacím stroji,
 3. psaní na tabulce
 4. psaní na počítačové klávesnici.

Soutěžící ve čtení Braillova písma jsou rozděleni do tří skupin:

 1. Zrakově postižení, kteří prošli výukou Braillova písma na 1. stupni základní školy,
 2. později osleplí,
 3. žáci a studenti se zrakovým postižením, kteří se písmo učí. Rádi bychom ocenili jejich snahu a motivovali je k tomu, aby v této aktivitě vytrvali. A Braillovo písmo jim bylo pomocníkem při vzdělávání a společníkem v jejich cestě životem a rozvoji jejich osobnosti.

Soutěže ve čtení:

 • Každá kategorie soutěží zvlášť, čte se neznámý text po dobu dvou minut.
 • Při hodnocení se od dosaženého počtu přečtených slov odečítají nesprávně přečtená slova.

Soutěže v psaní:

 • Soutěžící si může přinést svůj Pichtův psací stroj, případně tabulku, klávesnici.
 • Po dobu dvou minut se píše neznámý text podle individuálního diktátu.
 • Při hodnocení se od dosaženého počtu napsaných znaků odečítají chybně napsané znaky.

Další informace o soutěži:

 • Soutěžící se může zúčastnit libovolného počtu vypsaných disciplín.
 • Soutěžní disciplíny jsou postupové.
 • Krajští vítězové z jednotlivých disciplín budou postupovat do celostátního finále, které proběhne v říjnu v Praze.
 • V průběhu soutěže bude přihlášeným účastníkům a jejich průvodcům poskytnuto občerstvení.
 • Nejlepší účastníci získají věcné ceny.

Tým organizátorů