Pozvánka na Oblastní shromáždění OO SONS Náchod

Publikováno 13.11.2023 12:32 Odbočka Náchod


Začíná: 29.11.2023 09:00
Končí: 29.11.2023 14:00
Kde: Náchod - klubovna odbočky

Pozvánka

na Oblastní shromáždění OO SONS Náchod

Datum a místo konání:

Středa 29. listopadu 2023 od 9:00 hod., v klubovně (kanceláři) odbočky na adrese: Pražská 1759, 547 01 Náchod

 Program: 

  • informace o zapsaném spolku SONS ČR (Aleš Podlešák, předseda OO SONS Náchod)
  • informace o obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Hradec Králové (Mgr. Dagmar Balcarová, ředitelka TC)
  • volba oblastní rady OO SONS Náchod, jejího předsedy a místopředsedy
  • volba revizní komise, pokladníka
  • možnost objednání všech periodik vydávaných v redakci Zora a stolních kalendářů na rok 2024
  • různé, diskuse

 

Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vaši účast!

Pro více informací či nutnosti zajištění doprovodu volejte na tel: 604 972 632.