Pozvání na 2. část Olomouckého baroka

Publikováno 02.06.2015 17:49 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 11.06.2015 13:45
Končí: 11.06.2015 16:30
Kde: Olomouc

Procházky historickou Olomoucí
Započaly v dubnu tohoto roku komentovanou prohlídkou olomoucké radnice s výstupem na radniční věž.
Pokračováním byl první díl seriálu "Olomoucké baroko". Uskutečnil se 14. května a průvodcem téměř čtyřiceti zájemců - členů odboček SONS z Bruntálu, Prostějova a Olomouce, se stal známý olomoucký historik Ján Kadlec. Sám o sobě hned v úvodu řekl, že je amatérským historikem. Že je znalcem historie našeho města "na slovo vzatým" však svědčí skutečnost, že je již několik let předsedou Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci a autorem celé řady publikací s tematikou různých historických období Olomouce.
První část seriálu byla věnována olomouckým barokním kašnám a sloupům. V úvodu procházky jsme se v podloubí radnice poblíž orloje dozvěděli o vzniku města a jeho vývoji napříč staletími.
Poté jsme se vydali k jednotlivým kašnám a oběma morovým sloupům.Pan Kadlec nám pověděl nejen o historii vzniku konkrétní kašny, ale velmi názorně popsal sousoší na jednotlivých místech, takže i zcela nevidomí účastníci si mohli udělat představu o uměleckých barokních dílech.Dozvěděli jsme se, že nejstarší kašnou je kašna Neptunova postavená v roce 1683, největší a nejznámější Cézarova, že sloup Nejsvětější trojice je vysoký 32 metrů a na několika patrech je umístěno celkem 23 soch a 14 reliéfů světců a svaté trojice a uvnitř sloupu se nachází kaple (jako jediná na světě umístěná v morovém sloupu). Sloup byl v roce 2000 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví Unesco.Seriál bude pokračovat 11. června na téma "Církevní barokní stavby". Určitě bude tato část stejně zajímavá jako ta první.

J. Příborský


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Olomoucké baroko 1 ve zkratce.mp3