Poznávání historie kraje

Publikováno 26.07.2021 12:24 Odbočka Náchod


Obrázek

Poznávání historie kraje

Oblastní odbočka SONS Náchod uspořádala 13. 7. 2021 výlet na zříceninu hradu Vízmburk a do Hornického muzea ve Rtyni v Podkrkonoší.

Akce byla zaměřena na poznávání historie kraje. Vízmburkem nás provázel pan Baudiš. Dovedl poutavě vyprávět už jen proto, že měl na jeho obnově osobní zásluhy.

Hrad byl založen ve 13. století Tasem z rodu erbu zlatého třmene. Pobořen byl Slezany v roce 1447. Od těch dob chátral a nakonec tu z něj zbyl stromy zarostlý kopec. Málokdo by tušil, že se tu skrývá bývalý hrad.

V 70. letech minulého století začal na jeho odkryvu pracovat havlovický rodák PhDr. Antonín Hejna, CSc. S kolektivem studentů a spolupracovníků se mu postupně podařilo zbytky hradu odkrýt a zpřístupnit veřejnosti. Pro starší a tělesně postižené není snadné se k hradu od hlavní silnice dostat. Díky spolupráci našeho předsedy a vedení autobusové dopravy nám byl umožněn dojezd až k cíli.

Cesta nebyla snadná hlavně pro řidiče, který splnil naše požadavky. Byl veselý a ochotný pomoci.

Druhá zastávka byla v Hornickém muzeu ve Rtyni. I zde byla komentovaná prohlídka. První část dokumentovala těžbu rud a uhlí od roku 1590 do roku 1990 v oblasti Jestřebích hor. Vystaveny byly uniformy, kahany a mapy. Také fosilie a minerály. Druhá část expozice patřila historii selského povstání z roku 1775, kdy byl vůdcem sedláků místní rychtář Antonín Nývlt. Jeho socha od sochaře Františka Davida stojí v nadživotní velikosti v blízkosti rtyňského muzea.

Navštívili jsme také další významnou památku města. Je jí dřevěná zvonice štenýřovského typu. Je unikátní tvarem i konstrukcí, neboť žádná podobná se u nás ani v Evropě nedochovala. Výlet jsme zakončili v Červeném Kostelci v hostinci u Prouzů Na Zábrodí.

Tady byl čas i na popovídání a odpočinek. Celý den proběhl v dobré pohodě za krásného počasí. Program byl sestaven zajímavě a nic v něm nechybělo. Historie, příroda i odpočinek. A na tom všem mají zásluhu organizátoři. Předseda Aleš Podlešák, manželé Máslovi, správní průvodci a ochotný řidič pan Čeněk Všetečka. Všechny naše akce mají pro účastníky veliký význam. Bez takové spolupráce by se málokdo mohl na vzpomínaná odlehlá místa podívat. Je pěkné, že každý z nás ví, že se může na přátele spolehnout a že ti zdravější pomohou.

Právě tady platí slova: Přátelství může trvat jen mezi dobrými lidmi. Násobí radost a dělí žal.

Zapsala mgr. Běla Hejzlarová, členka OO SONS Náchod