Poznávací výlet do Lipníku nad Bečvou

Publikováno 11.07.2018 14:56 Odbočka Přerov


Obrázek
V úterý 10. července se sešlo 13 zájemců z přerovské odbočky SONS a odjelo do Lipníku nad Bečvou. Zde jsme měli objednanou komentovanou prohlídku města. Průvodkyně z Městského infocentra byla velmi milá a sdílná. Prohlídka začala na historickém náměstí s domy s podloubím a dvěma kašnami. Dále vedla cesta do míst nejstaršího osídlení města Lipníka, ke kostelu sv. Jakuba a městské zvonici. V přízemí zvonice se nachází unikátní technická památka věžní hodinový stroj. Po dřevěných schodech jsme vystoupali až nahoru a obdivovali zvony Michala, Jakuba i Barborku. Další kroky pak vedly k místům, kde ještě v minulém století stávala katovna. Místní kat býval vyhlášený odborník svého řemesla a býval zván i do jiných měst, aby i tam odváděl svou práci. Prohlídka pokračovala kolem hradeb. Následně jsme navštívili bývalou synagogu. Závěrečná část trasy vedla kolem bývalého kláštera piaristů a kolem kostela sv. Františka Serafínského do malebného zámeckého parku a na jedinečnou střešní zahradu. Po dvouhodinové procházce jsme si rádi odpočinuli u chutného oběda v restauraci Lípa. Sladkou tečku za tímto poznávacím výletem jsme uskutečnili v cukrárně U Němečků, kde jsme u zákusků a dobré kávy vyčkali na příjezd autobusu do Přerova. Návštěvu města Lipníka vřele doporučujeme i ostatním zájemcům.

pracovnice SONS Přerov

Obrázky