Poznávací pobyt v Praze

Publikováno 18.07.2016 09:33 Odbočka Kyjov


Obrázek

V letošním roce jsme navštívili muzeum Trabant, prohlédli si Trojský zámeček, absolvovali s průvodce prohlídku historickou částí Prahy, v Sázavě navštívili klášter a Františkovu huť a nazpět v Praze historickou budovu čistírny odpadních vod. Měli jsme veliké štěstí na průvodce, kteří nám přiblížili památky a místa na profesionální úrovni.


Obrázky

Muzeum Trabant Muzeum Trabant
Muzeum Trabant Muzeum Trabant
Trojský zámek Trojský zámek
Trojský zámek Trojský zámek
Prohlídka Prahy s průvodcem Prohlídka Prahy s průvodcem
Prohlídka Prahy s průvodcem Prohlídka Prahy s průvodcem
Sázavský klášter Sázavský klášter
Františkova huť v Sázavě Františkova huť v Sázavě
Čistička odpadních vod Čistička odpadních vod
Čistička odpadních vod Čistička odpadních vod