Požární stanice a bezpečnost OSSO


Požární stanice a bezpečnost OSSO

Na objekty se vztahují požadavky ČSN 73 5710, kde v bodě 7.2. jsou definovány požadavky na zabezpečení výjezdu požární techniky na veřejnou (účelovou) komunikaci. 

Časté dotazy: na požadavky při výjezdu vozidel se týkají řešení úprav chodníků, akustických majáčků a signalizace při výjezdu těchto vozidel.

Poznatky z praxe: 

- SSZ pro pěší z chodníku přes výjezd hasičských vozidel nebývá součástí dodávky staveb požárních stanic. 

- Při výjezdu vozidel by tato SSZ měla automaticky zastavit provoz na hlavní komunikaci.

- Při výjezdu hasičských vozidel se spustí hlasové majáky po dobu výjezdu na obou stranách chodníku např. "Pozor požární výjezd vozidel - stůjte".

- Majáky by měly být natočeny do směru chůze všech osob.

Způsob jak provést úvodní zvuk fráze, kterým hláška vždy začíná a jak a zda bude hláška nějak ukončena, aby daný člověk věděl, že prostor je volný a on může bezpečně projít je aktuálně předmětem řešení.

 

Obr. 1 z ČSN 73 57 10 Bezbariérové řešení výjezdu přes komunikaci pro chodce

požární norma (png; 115 KB)

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.