Poslední klubové odpoledne v tomto roce

Publikováno 20.12.2018 09:27 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Našimi milými hosty byli tentokrát místostarosta Kroměříže za sociální oblast Mgr. Vít Peštuka a pracovnice Knihovny Kroměřížska Mgr. Kamila Brablíková a paní Soňa Bosáková, které nás seznámily s možnostmi vypůjčení zvukových knih a hudebních CD, dále s akcemi pořádanými knihovnou v prvním pololetí roku 2019, včetně námi připravované výstavy fotografií v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, která je plánovaná na květen, a přehrály nám několik vybraných ukázek z novinek mezi knihovnou nabízenými audio knihami.  

Věnovali jsme se také zdobení perníčků, které pro naše členy připravila paní Fridrichová. Paní Hanzalová pozvala členy na poslední předvánoční akci, kterou byla beseda o vinařství spojená s ochutnávkou vín a na benefiční koncerty pořádané Základní uměleckou školou v Kroměříži, jejichž výtěžek podpoří činnost naší odbočky.

Na závěr jsme si vzájemně popřáli šťastné a veselé vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2019, ve kterém se těšíme se všemi opět na shledanou.


Obrázky