Posezení při kávě a čaji - MDŽ - 8. a 10. 3. 2022

Publikováno 10.03.2022 15:20 Odbočka Blansko


Obrázek

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem.

Připomínat a oslavovat tento den je velice důležité, neboť to znamená podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě vůbec. Tento den může být také připomínkou, že ačkoli došlo v určitých oblastech k výraznému zlepšení v postavení a právech žen, stále ještě není situace ve všech oblastech a také ve všech státech uspokojující. MDŽ nám tedy připomíná, že boj za ženská práva a rovnoprávnost ušel už dlouhý kus cesty, dlouhý kus cesty má ale ještě před sebou.

A my jsme slavili - jak v Blansku, tak i v Boskovicích. Každá žena si domů odnášela dárek. Byla to příjemná setkání. Ženy byly rády, že se na ně nezapomnělo.


Obrázky