Pomocníci z firmy Johnson Controls

Publikováno 21.02.2019 16:29 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých pracuje v České Lípě již více než dvacet let a trvale sídlí v prostorách městské knihovny na Špičáku. Budova se bude v letošním roce rekonstruovat a tak jsme pro zachování chodu klubovny a služeb pro osoby se zrakovým postižením  museli najít bezbarierové a snadno dostupné prostory pro přechodné působení. Vyhovující místo jsme našli, ale bylo nutné vymalovat a uklidit. Jsme nestátní nezisková organizace a prostředky na financování našich potřeb získáváme prostřednictvím dotací a oslovováním sponzorů a dárců.  Moc nás proto potěšila nabídka zaměstnanců firmy Johnson Controls na společný projekt. Dobrovolníci pomohli malířům s konečnou úpravou a hlavně celkovým úklidem a prostřednictvím tohoto projektu jsme od firmy získali i finanční dar 1 000 dolarů. Před několika měsíci pro nás velký problém  se díky projektu firmy Johnson Controls vyřešil jako v pohádce s dobrým koncem a dnes se v náhradních prostorách opět věnujeme osobám se zrakovým postižením.  Připravujeme aktivity, radíme v sociální oblasti a umožňujeme tak těmto lidem integrovat se do společnosti. Chtěli bychom pro naše pomocníky připravit sportovní den, abychom ukázali, že i osoby se zrakovým postižením sportují a dosahují výborných výsledků. Těšíme se na společné setkání. A ještě jednou moc a moc děkujeme.


Obrázky