Pohled do minulosti

Publikováno 13.10.2015 14:45 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 10.10.2015 09:45
Končí: 10.10.2015 14:00
Kde: ČD muzeum Olomouc

V hale hlavního nádraží na obvyklém místě, jak my běžně říkáme, "u pejska" postupně přibývalo jednotlivých
členů skupinky.. Větší potíže činilo zpoždění vlaků, takže
nezbylo, než čekat na ostatní. Konečně jsme tedy všichni a
mohlo se vyrazit.
V muzeu už nás čekali. Po krátkém přivítání panem
Hanzalem kroky směřovaly proti proudu času. Jeho krásný a
velmi odborně pojatý výklad tento pocit ještě více umocňoval.

Prohlídka však nepřinesla pouze technické a historické
údaje o lokomotivách, též nám byla dána příležitost některé
exponáty navštívit a důkladně hmatem prozkoumat interiér a
zařízení potřebná k provozu. Spektrum mělo skutečně pestrý
obsah. Od motorových lokomotiv po parní a také motorové
vozy. Na ty, jejichž věk už je vyšší, jistě padla nostalgie při
chvíli, kdy zavzpomínali, jak se tyto "královny železnice"
ukazovaly v každodenním provozu.
Bohužel časová ztráta zapříčinila i zkrácení zajímavého
výkladu a někteří museli, ač neradi, odejít v té nejhezčí chvíli
a to tehdy, kdy zbývající část výpravy absolvovala jízdu
posunovací lokomotivou řady 1435 BN 60 z roku 1957.
Touto projížďkou celá návštěva muzea byla ukončena.

Myslím, že mnoho ze zúčastněných odcházelo s uchovanou
vzpomínkou na vše, s čím jsme se tam mohli setkat. Příjemný
pan průvodce, jeho profesionální povídání, z něhož čišel jasný
zápal pro věc a v neposlední řadě také setkání s mnoha přáteli
a možnost si vzájemně sdělit dojmy. Moc děkujeme za
vstřícný přístup a zase někdy u podobné akce nashledanou.
Macourek Alois

Obrázky

ČD muzeum Olomouc ČD muzeum Olomouc
ČD muzeum Olomouc ČD muzeum Olomouc
ČD muzeum Olomouc ČD muzeum Olomouc
ČD muzeum Olomouc ČD muzeum Olomouc