Poděkování za Bílou pastelky

Publikováno 19.11.2020 13:41 Odbočka Olomouc


Obrázek

Do ulic Olomouce, Šternberka a Uničova jsme v průběhu sbírkových dnů vyslali celkem 18 dvojic, které se vydaly do terénu navzdory velmi nepříznivému deštivému počasí a také ve stále se zhoršující epidemické situaci, kdy vstupovala v platnost zpřísněná opatření. Proto jim všem obzvlášť letos patří obrovské díky.

A jak to tedy celé dopadlo?

V papírových kasičkách v ulicích se podařilo vybrat celkem 40 473 Kč.

Horkou novinkou letošního roku byly vzhledem k celospolečenské situaci také tzv. virtuální kasičky, kdy mohli lidé přispívat pomocí QR kódu nebo převodu na bankovní účet. V těchto kasičkách, kterých jsme měli dohromady 7 se vybralo celkem 9 435 Kč.

Celkový výtěžek naší odbočky v letošním ročníku sbírky Bílá pastelka tedy činí krásných 49 908 Kč. Celorepublikově se pak ve prospěch osob se zrakovým postižením podařilo vybrat 1 110 100 Kč.

Upřímně přiznáme, že jsme takovou parádu obzvlášť v této nelehké době vůbec nečekali.

Rádi bychom tedy touto cestou ještě jednou moc a moc poděkovali všem dobrovolníkům-prodejcům, kteří neváhali a pomohli nám pomáhat. Poděkování míří také T. Londovi to šternberského infocentra, kde byla kasička rovněž umístěna. Velké díky, ale patří také vám všem, kteří jste si pastelku zakoupili buď přímo u prodejců, nebo jste přispěli online. Vaší podpory si nesmírně vážíme.

Pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc.

 


Obrázky