Poděkování

Publikováno 15.11.2020 16:41 Odbočka Nový Jičín


Loga podporovatelů obnovy techniky.Děkujeme za finanční podporu Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška, městu Nový Jičín, sbírce SONS ČR, z. s. na podporu služeb pro těžce zrakově postižené Bílá pastelka a aktivitě švadlenek z projektu Šití pro dobrou věc. Díky nim jsme směli nakoupit dva nové počítače a dvě kamerové lupy, které nahradí zastaralé dosluhující vybavení odbočky.

 

Ilustrativní koláž pořízeného vybavení.

Stolní počítače používají naši zrakově postižení pracovníci pro komunikaci s klienty, institucemi, administrování sociální a spolkové činnosti, přípravu volnočasových, společenských, kulturních i vzdělávacích aktivit, zpracovávání informačních materiálů pro členy a klienty, správu webových stránek odbočky, aj. další aktivity související s naší činností. Jeden z těchto počítačů je částečně k dispozici také klientům, kteří jej mohou využít pro potřebu vyhledávání informací, komunikaci nebo k docvičení práce s touto speciální kompenzační pomůckou.

Ruční kamerové lupy HumanWare 5“ a HumanWare 8“ od firmy Adaptech zase rozšířili nabídku naší půjčovny kompenzačních pomůcek. Menší elektronickou lupu využijí slabozrací uživatelé například pro přečtení informací na zboží v obchodech. Větší provedení je možné použít při čtení novin časopisů nebo knih. Pomůcky budou určeny k předvedení nebo bezplatnému zapůjčení.

Pod vedením paní Hanky V. ušily šikovné švadlenky z celé České i Slovenské republiky krásné výrobky. Díky nim jsme získali významnou finanční částku na naši činnost. Tento projekt pokračuje a je možné se zapojit jak šitím, tak za finanční podporu obdržet krásný a účelný výrobek od švadlenek. V rámci letošního ročníku Růží pro paní Hraběnku v Zámku v Kuníně jsme takto získali úžasných 10.820,- Kč. Dalších 6.180,- Kč jsme obdrželi od dalších našich podporovatelů. Celých 17.000,- bude použito na další zkvalitnění služeb pro zrakově postižené poskytovaných novojičínskou odbočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

Srdečné díky všem, kteří nám i v této poněkud složité a náročné době pomáhají pomáhat.
Za tým SONS NJ Hana Petrová