Poděkování Nadaci Preciosa

Publikováno 01.12.2020 15:57 Šváb Radek


Obrázek

Náš velký dík patří Nadaci Preciosa nejen za finanční podporu naší Jablonecké odbočky. V letošním roce se díky pomoci Preciosy mohli naši kolegové účastnit několila výletů, mimo jiné do Německa. Velmi jsme přivítali dar v podobě různých druhů korálků, které snad již brzy využijeme v našich tvořivých dílnách.