Poděkování Fondu kultury Zlínského kraje

Publikováno 02.02.2021 13:37 Filgasová Dagmar


 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky děkuje Zlínskému kraji, Fondu kultury za podporu při  financování aktivit v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě ve Zlínském kraji v roce 2020. Díky této podpoře se i v rámci složité pandemické situace uskutečnila řada vystoupení a výstava nevidomých a slabozrakým umělců.

Ing. Dagmar Filgasová

Koordinátor festivalu Dny umění nevidomých na Moravě