Po dvou letech ve stánku

Publikováno 17.12.2021 13:41 Odbočka Olomouc


Obrázek

Této možnosti také každoročně mohla využívat i naše oblastní odbočka. Bohužel v loňském roce se kvůli koronavirové pandemii vánoční trhy vůbec nekonaly a letos, jak je známo, byly brzy po zahájení opět zavřeny - a to dva dny před stanoveným termínem, kdy byl stánek vyhrazen pro naši odbočku a kdy „za nás“ měli prodávat pracovníci OMEGA centra sportu a zdraví.

I to se stalo dobrým zvykem, že každé neziskovce při prodeji punče pomáhali dobrovolníci z olomoucký firem, škol, divadel a dalších institucí. Po většině v průběhu celého dne, při čemž ale byly vždy prezentovány služby a činnosti jednotlivých neziskových organizací.

Několik dní po zrušení vánočních trhů se spolku Dobré místo pro život podařilo vyjednat s výstavnickou organizací Flora Olomouc náhradou jiný stánek, který byl nabídnut organizacím opět zdarma, ale bohužel již bez možnosti prodeje punče a jiných nápojů.

Protože šlo o akci bleskovou, museli jsme si zajistit tentokrát prodej svépomocí, což se nám podařilo díky našim dobrovolnicím a dobrovolníkům.

Návštěvníkům „Zimního Jarmarku“, který částečně nahradil zrušené vánoční trhy, jsme tak mohli nabídnout vánoční předměty vyrobené našimi uživateli, ale také kalendáře s pejsky ze Střediska výcviku vodicích psů v Praze – Jinonicích.

K dispozici byly také propagační letáčky SONS a jiné propagační materiály s problematikou zrakového postižení.

Samozřejmě i touto cestou patří naše velké poděkování našim dobrovolníkům, ale také dobrovolníkům z Dobrého místa pro život, kteří svou pomoc a podporu poskytují  nezištně a zdarma nejen prostřednictvím vánočních stánků, ale mnoha dalšími způsoby.

J. Příborský


Obrázky