Plavba lodí v Přerově

Publikováno 14.09.2018 10:13 Odbočka Přerov


Obrázek
V krásném slunečném pozdním zářijovém odpoledni 11. 9. využila skupina členů naší přerovské odbočky možnost projížďky lodí po řece Bečvě městem Přerovem.
Ololoď jménem Kordulka nás očekávala přistavena u bývalého mlýna. Po nalodění jsme odrazili a vyjeli proti proudu řeky. Na palubě posádku přivítal mladý, sympatický, výřečný kapitán. Bezpečně nás provedl celou plavbou a v několika blocích porozprávěl o řece Bečvě, historii místa i města Přerova, s klady i zápory. Výklad zpestřil několika zajímavostmi, např. o tajemných vratech ústících do Bečvy. Za občasného doprovodu trénujících vodáků jsme projeli tok mezi lávkou u tenisu po jez a zpět.
Kdo se s námi neplavil, může jen litovat, protože, jak řekla jedna z účastnic: „Ten Přerov je z vody tak krásný...“

M. Šimíček

Obrázky