Pivovar a koně (nikoliv však Pivovarští, grošovaný ...)

Publikováno 29.07.2018 10:56 Odbočka Semily


Obrázek

Ve středu 18. července jsme uskutečnili další z plánovaných akcí. Byly to vlastně 2 akce pořádané v jednom dni. Nejdříve jsme se nechali nasmlouvaným mikrobusem (www.sambus.cz) odvézt od klubovny v Semilech do Odolenovic, kde nás naše příznivkyně a veliká sympatizantka Adélka Králová – osoba plná člověčenství, empatie a s nesmírným sociálním cítěním, povozila na koni. Na svém hřbetě nás, co jsme měli zájem, trpělivě nosila a snášela koňská babička Perlička. Zbylí členové skupiny, kteří z mně neznámého důvodu o svezení nestáli, čekali, než se všichni – někteří i vícekrát, na Perličce svezeme. Potom nás Adélka ještě doprovodila do Jenišovic k autobusu, kterým jsme se přemístili k pivovaru Malý Rohozec. Zde jsme si v pivovarské restauraci dali velice chutný pozdější oběd a poté, od 16:00 hod. absolvovali exkurzi do pivovaru.


Obrázky

babička Perlička babička Perlička
v Odolenovicích na návsi v Odolenovicích na návsi