Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích

Publikováno 31.07.2019 10:46 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě:

Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích 

Aktualizováno: 21. 2. 2024

Lokalita: mapa

Východočeské muzeum se nachází v Pardubicích, v prostorách pardubického zámku, v blízkosti Pernštýnského náměstí. Je dobře dostupné ze zastávky MHD Náměstí Republiky.

Možnosti prohlídky:

Komentovaná prohlídka pro zrakově postižené návštěvníky archeologické expozice haptická stezka Hmatem do pravěku, která je součástí archeologická expozice Proti proudu času - Pardubicko v pravěku a raném středověku. Ideovou předlohou této je slavný film Karla Zemana Cesta do pravěku.

Stezka Hmatem do pravěku popisuje historii od nejstaršího pravěku - doby kamenné, přes dobu bronzovou a železnou až do raného středověku. Nově je však z rekonstrukčních důvodů zkrácena o místnost s dobou kamennou. V průběhu podzimu 2023 až jara/léta 2024 dojde k celkové revitalizaci a začlenění i nejstarších období do stávajících místností. Obecně je však v rámci haptické prohlídky k dispozici mnoho replik nástrojů, šperků, nádob a materiálů z textilu, z nichž se vyráběly tehdejší oděvy. Vše je doplněno o popisky v Braillově písmu. V každé chronologické sekci, jako je doba bronzová, či doba laténská apod. je připraven i zvukový záznam se stručným výkladem. V případě zájmu je k dispozici i katalog, který představuje ve zvětšeném černotisku a v Braillově písmu s reliéfními a různě plastickými obrázky další informace o jednotlivých archeologických obdobích. Speciální katalog je dílo studentů Univerzity Karlovy a Univerzity Pardubice.

Tato komentovaná prohlídka pro zrakově postižené ještě pokračuje do Historické expozice Pardubice – příběh města.  Zde je k haptické prohlídce náhrobek Vojtěcha z Pernštejna, a interaktivní prvek - suchá ražba městské pečeti. Historická expozice je nyní z důvodu rekonstrukce zrušena.

Objednávání:

Objednávka skupiny na komentovanou prohlídku historické a archeologické expozice telefonem nebo emailem - Mgr. Tomáš Jirutka. Nutno nahlásit i vodicí psy.

Kontakt: 

Tel.: 601 078 491 email:  jirutka@vcm.cz

Otevírací doba:  

Úterý až neděle, 10–18 hodin, včetně státních svátků 

Vstupné:

ZTP a ZTP/P 0 Kč, průvodce 0 Kč, pro ostatní vstupné naleznete zde

Trasa:

Vlakem: Před vlakovým nádražím v Pardubicích nastoupíte do MHD a pojedete směr Masarykovo náměstí trolejbusy č. 2, 6, 8, 12, 13, nebo 88 a vystoupíte na zastávce Náměstí Republiky. Tady se vydáte proti směru jízdy, vpravo přes přechod pro chodce a pak hned vlevo přímým směrem do parku k valu kolem zámku, který budete mít po své levé ruce. Z východní strany valu se nachází vstupní brána do zámku.

Autobusem: V těsné blízkosti autobusového nádraží se nachází zastávka MHD, ze které pojedete trolejbusy č. 2, 6, 8, 12, 13, nebo 88 směr Masarykovo náměstí a vystoupíte na zastávce Náměstí Republiky. Tady se vydáte proti směru jízdy, vpravo přes přechod pro chodce a pak vlevo přímým směrem do parku k valu kolem zámku, který budete mít po své levé ruce, kolem kterého dojdete až ke vstupní bráně do zámku, která se nachází z východní strany valu.

Vyhledat spojení

Přístupnost k objektu aktuálně stav v roce 2023

Pardubický zámek je renesanční zámek, který se nachází v těsné blízkosti historického centra města Pardubice. Za pánů z Pernštejna zde vzniklo sídlo, které je přechodem mezi hradem a zámkem. V takovém stavu dochování a rozloze nemá tento typ objektu ve střední Evropě obdobu. Areál se sestává z více objektů, které spolu tvoří čtvercový a obdélníkový tvar, má dvě nádvoří. Je uzavřen od okolního světa mohutnými zemními valy se čtyřmi rondely.

Velké nádvoří je bez omezení přístupné, do areálu vede jediný vchod přes Labskou bránu (vpravo v bráně je pokladna) na velké nádvoří. Odtud vede vlevo cesta do Zámku Pardubice, v průjezdu je vlevo hlavní schodiště – v prvním patře historická expozice Pardubice: příběh města, ve druhém patře archeologická expozice Proti proudu času.

K hlavnímu vstupu s pokladnou je nejkratší cesta ze zastávky Náměstí Republiky je 385 m přes Tyršovy sady (park) až k zámecké pokladně, přes Pernštýnské náměstí 611 m. Cesta přes park je nejdříve mírně skopce a pak před pokladnou do kopce. Zámecký areál se nachází tedy v parku – Tyršovy sady, obehnán mohutným valem s okrouhlými rondely u soutoku řek Labe a Chrudimky, v těsné blízkosti historického jádra města. V zámku jsou výtahy, v době rekonstrukce ale nejsou k dispozici a schody jsou z důvodu rekonstrukce zakryté. Označené WC Braillovým písmem také není v době rekonstrukce k dispozici.

Webové stránky:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Přístupnost webů je prověřena odečítači JAWS a NYDA.

Poznámka: 

Do zámku vodicí psi mohou.

WC pro návštěvníky je přístupné v rámci otevírací doby – velké nádvoří vpravo, a také malé nádvoří vpravo.

Aktuálně není možný přístup do Rytířských sálů zámku z důvodu nadcházející rekonstrukce.

Informace jsou platné k datu aktualizace.

Fotogalerie:  Zonerama

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Východočeské muzeum Pardubice