PŘÁTELSKÉ KŘESLO PRO HOSTA

Publikováno 02.06.2016 09:53 Odbočka Olomouc


Obrázek
Často k ní přicházíme např. s požadavkem poradit s vyplňováním formulářů ohledně různých příspěvků, pomůcek, průkazů ZTP, doprovodit na úřad či pomoci se získáváním informací z oblasti různých sociálních záležitostí.
A nejenom to, každého ráda vyslechne, v klidu sdělí svůj názor či doporučí jinou službu a pomoc.
Jsme moc rádi, že nám o sobě prozradila i více ze svého soukromí. Už víme, jaké měla dětství, co ráda dělala, jaké měla a má koníčky, kam nejčastěji chodí
a proč, jak se cítí po složité operaci, co jí vlastně práce dává a jaké má plány.
Bylo toho mnohem více, čím nás na křesle pro hosta zaujala. Trpělivě odpovídala na zvídavé otázky přítomných.
A mě zbývá jen i touto cestou ještě jednou poděkovat. Liduško, děkujeme! Jsme rádi, že jsi tu s námi.

Marie Kebrdlová

Obrázky