POMÁHEJ POHYBEM

Publikováno 11.05.2020 10:56 Odbočka Olomouc


Obrázek

Náš projekt byl zveřejněn na stránkách http://www.pomahejpohybem.cz/ a během pouhých několika dní byl sportujícími, jejichž pohybem mohla být celá řada činností doma i v přírodě, zcela splněn.

Získali jsme tak významnou část finančních prostředků potřebných k pořízení nového počítačového vybavení do kanceláří pracovníků. Tímto velice děkujeme všem přispěvatelům i Nadaci ČEZ, za niž s námi s velkou vstřícností komunikovala koordinátorka projektu paní Adriana Semorádová - spolupráce s ní byla naprosto skvělá! 

A co bylo konkrétně obsahem našeho projektu? Posláním naší organizace je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a tím jim pomoci se začlenit do společnosti. Poskytujeme odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, doprovod a podporu při jednání s úřady, zapůjčujeme speciální kompenzační pomůcky a neméně důležité je setkávání našich členů za účelem navazování kontaktů a vzájemné motivace. Pro realizaci všech výše uvedených činností je nezbytná výpočetní technika - při jejich přípravě, průběhu i po ukončení. Naše nynější počítače jsme z ekonomických důvodů pořídili již použité a repasované.
Díky podpoře veřejnosti získáme 3 běžné stolní počítače a také 1 výkonnější počítač, který zvládne pracovat se speciálními programy pro nevidomé a slabozraké uživatele. PC s těmito programy bude sloužit zrakově postižené pracovnici odbočky. Náš projekt nezahrnuje položky -  monitor, klávesnice, tiskárna, protože využijeme našich stávajících zařízení. Odečítací a zvětšovací programy zajistí formou multilicencí vedení naší organizace v Praze.
Na fotografii je zachycen nevidomý předseda OO SONS Olomouc Jan Příborský
v kanceláři odbočky s vydáním našeho zpravodaje „Olomoucký Informátor“.
Cíl, který byl splněn: 60 000,- Kč. „Děkujeme za vaši podporu!“

Klára Kočí


Obrázky