PODPOŘTE NAŠE SLUŽBY PRO OSOBY S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Publikováno 06.12.2021 14:51 Odbočka Olomouc


Obrázek

Našim klientům díky Vám zajistíme lepší podmínky pro aktivity jako jsou besedy, přednášky, muzikoterapie, tvořivá činnost, trénování paměti, jóga a mnoho dalších.

Jedinou místností, kterou pro jejich pořádání máme k dispozici, je klubovna, jež bohužel nemá žádná okna. To je zejména při vyšší účasti a v teplejších měsících velice nepříjemné. Během právě probíhající rekonstrukce budovy bylo odinstalováno staré vzduchotechnické zařízení a my tento problém nyní musíme vyřešit pořízením nové jednotky, která je však velice nákladná a pro nás, neziskovou organizaci, se jedná o citelný zásah…

Navštivte stránky https://www.donio.cz/KlubovnaSONS, kde se můžete dozvědět více o naší dobročinné sbírce a podpořit nás svým dobrovolným finančním příspěvkem.

P. S.: I sdílení pomáhá!

Jménem pracovníků odbočky i našich zrakově postižených klientů všem dárcům i @Doniocz ze srdce děkujeme!