PODĚKOVÁNÍ VŠEM, kteří nám pomáhali v krizové situaci

Publikováno 13.05.2020 10:58 Odbočka Olomouc


Obrázek

 

Těmi, kdo pro nás mnohé vykonali, jejichž pomoci si velmi vážíme, jsou:

Krajský úřad Olomouckého kraje a Krajský krizový štáb; Magistrát města Olomouce a jeho Krizový štáb; Nadace prof. Vejdovského; Divadlo Tramtarie; Moravské divadlo Olomouc; Divadlo Nabalkoně - kabaretní scéna; Drogerie ROSSMAN; bratři kapucíni; Mgr. Bronislava Paučková; Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje; Vysokoškolští učitelé, zaměstnanci a studenti Univerzity Palackého v Olomouci, jmenovitě: prof. RNDr. J. Hlaváč, Ph.D.; Mgr. Z. Dorková, Ph.D.; Doc. PaedDr. T. Matulayová, Ph.D.; L. Kubíčková, DiS.; Bc. E. Buchtová; P. Besedová; Mgr. K. Janečková; Bc. T. Heger; R. Zapletal; Mgr. L. Baloun, Ph.D.; J. Chmil; D. Gronychová.

Dále jmenujme naše dobrovolníky, zejména paní Zuzanu Valihrachovou, která pro naše členy i pracovníky našila 210 roušek. A Táňu Grolichovou, která ač sama těžce zrakově postižená, ušila několik desítek roušek taktéž.

Dále moc děkujeme manželům Kreminovým, kteří si vzali po celou dobu epidemie na starost jednu naši členku/seniorku.

Také jsme několikrát oslovili o pomoc našeho dalšího dobrovolníka J. Kružíka, který pomáhal s nákupy.

O přepravu roušek od P. Novotné mimo Olomouc se postarali pánové P. Kutra a J. Kutra. Do Šternberka společně s rouškami dopravili také dezinfekci.

A protože jsme v záplavě nových událostí a neobvyklého dění mohli na někoho zapomenout, předem se za neúmyslné opomenutí omlouváme a děkujeme též!

I díky vám všem platí, že SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME! Heslo, které je na mnoha plakátech ve městě. A v této době postupného uvolňování restrikcí a euforie ze znovunavrácení se do normálního života přejeme všem hodně zdraví, obezřetnosti, trpělivosti a ostražitosti. A věřme, že vše dobře dopadne!

JEŠTĚ JEDNOU POSÍLÁME VELKÉ PODĚKOVÁNÍ všem, kteří nám pomohli nebo jiným způsobem nás podpořilim, jménem všech členů organizace a pracovníků odbočky a členů Oblastní rady.


Obrázky