PODĚKOVÁNÍ

Publikováno 06.11.2017 12:03 Odbočka Česká Třebová


Poděkování našim sponzorům za finanční podporu v roce 2017

Oblastní odbočka SONS ČR z.s. Česká Třebová,

děkuje za finanční podporu na činnost těmto městům a obcím:

 Bystré za 1.000 Kč, divácká účast na festivalu Dny umění Zr. postižených umělců na Moravě.

Česká Třebová za 20.000 Kč na provozní náklady. Poskytování služby OSP, včetně výstavy kompenzačních pomůcek.

Lanškroun za 2.000 Kč, na provozní náklady SAS, oblast kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

Letohrad za 2.000 Kč, na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

Ústí nad Orlicí za 5.000 Kč, na pomoc Zr. postiženým v oblasti SAS a OSP.

Svitavy za 2.000 Kč, na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

MĚSTO SVITAVY PODPORUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLKOVOU ČINNOST.

 

České Libchavy za 3.000 Kč, na pořádání besed, přednášek, sportovních, kulturních a společenských aktivit.

Hradec nad Svitavou 1.000 Kč na činnost a aktivity směřující k zamezení sociálního vyloučení.

Němčice za 2.000 Kč, na činnost organizace nevidomých a slabozrakých.

Pustina za 1.000 Kč na činnost organizace nevidomých a slabozrakých.

Semanín za 2000 Kč na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

Trpík za 1.000 Kč, na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost.

 Finanční prostředky jsou použity na zajištění akreditované služeby odborného poradenství pro zrakově postižené spoluobčany formou výstav kompenzačních pomůcek, besed a osobních setkání.

 Ještě jednou všem sponzorům děkujeme a těšíme se na další spolupráci.