Označování kontejnerů na tříděný odpad


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

v rámci pilotního projektu městské části Praha 4, byly vyvinuty a v praxi vyzkoušeny hmatové štítky k označení kontejnerů na tříděný odpad, k usnadnění jeho samostatného odkládání i zrakově znevýhodněným občanům. Pražský magistrát pak financoval označení kontejnerů na celém území Prahy podle požadavků zrakově znevýhodněných obyvatel, s organizační podporou Metodického centra odstraňování bariér SONS.

 

Z iniciativy místních nevidomých občanů byly kontejnery na tříděný odpad již dříve označeny v některých městech mimo Prahu. Rovněž ohlasy zrakově znevýhodněných jednotlivců z různých míst svědčí o jejich zájmu o takové označení kontejnerů v místech jejich bydliště. To nás vede k následující informaci pro OR SONS a SIA SONS a k doporučení posoudit možnost vlastní iniciativy v místě působení.

 

Především je nutno zjistit do jaké míry mají zrakově znevýhodnění lidé v obcích v oblastní působnosti odbočky SONS o označení kontejnerů zájem. Je-li zájem hodný pozoru, je možné takovým námětem a žádostí o zajištění oslovit místní samosprávu – radnici, magistrát, starostu, primátora nebo příslušného radního – formou závislou na dosavadním způsobu vzájemné komunikace a spolupráce mezi  obcí a OR SONS.

 

K tomu podáváme následující informace.

Jedná se hlavně o to, aby použité štítky byly hmatově dobře srozumitelné a jejich umístění na kontejneru maximálně omezilo nehygienické „ohmatávání“ kontejneru. Proto je vhodné využít zkušeností získané z výše uvedených pražských aktivit, které shrnujeme:

 

1. Pět druhů plastových štítků k nalepení na vhodná místa na kontejneru o rozměrech 11x11cm nabízí firma DINASYS, s.r.o. (www.dinasys.cz). Štítky byly vyvinuty ve spolupráci se SONS a Tyfloservisem. Jsou opatřeny přiměřeně velkým, dobře hmatným a intuitivně srozumitelným piktogramem, určujícím druh odpadu: papír, sklo čiré, sklo barevné, plasty a tetra obaly. Piktogram je v dolní části doplněn zkratkou v dobře provedeném a tedy čitelném Braillově písmu.

 

2. Vzhledem k rozmanitosti typů a provedení používaných kontejnerů, je při určení místa k nalepení štítků nutno vycházet z obecnějších doporučení. Štítky je vhodné umísťovat v bezprostřední blízkosti úchytu k odklápění víka, v jeho ose, tzn. nad nebo pod otvorem určeného k vhazování odpadu (např. skleněných lahví), vpředu a nahoře, výjimečně na boku kontejneru (pokud nehrozí jeho poškození při manipulaci s kontejnerem při vyprazdňování nebo odvozu!) apod.

 

Poznámka: Fotografie štítků a další informace můžeme najít na www:

http://www.sons.cz/Kontejnery-na-trideny-odpad-P4002563.html).

 

3. K organizačním záležitostem poznamenáváme:

a) Podle znalosti místních poměrů volíme efektivní formu ke zjištění konkrétních zájemců o označení kontejnerů a jejich doporučení konkrétního stanoviště.

b) Pokud získáme souhlas a podporu samosprávy obce, dohodneme s jejím kompetentním zástupcem obce, kdo bude označení kontejnerů objednávat a financovat, kdo kontejnery označí (firma, místní úřad?( a kdo bude dbát na opravy poškozeného označení a na označení kontejnerů nových při jejich výměně. Nezapomenout i na možnost doplnění značení při novém požadavku.

c) Zájemce o označení je třeba informovat o skutečnosti, že kontejnery byly označeny.

 

Informaci podává, doporučuje k provedení a mnoho zdaru při případném uskutečnění označování kontejnerů přeje

Metodické centrum odstraňování bariér SONS www.sons.cz/bariery