Osvětová akce pro děti ze ZŠ

Publikováno 09.11.2023 07:48 Odbočka Frýdek Místek


Obrázek

Dne 8. 11. jsme na naší odbočce přivítali děti ze základní školy. Pro děti jsme připravily 4 stanoviště, na kterém si mohli vyzkoušet své všechny smysly kromě zraku. U aktivit měli škrabošk přes oči a mohli si tak vyzkoušet a vcítit se do nevidomého jedince. Děti si tak vyzkoušely různé kompenzační pomůcky, zahráli si člověče nezlob se pro nevidomé, řešily reliéfní hlavolamy a zkusili si psaní na pichtovém stroji. Získaly plno informací o světě nevidomých a jeji braillově písmě.


Obrázky