Osvěta - seminář Braňte se!

Publikováno 30.08.2017 08:34 Odbočka Trutnov


Dne: 20.09.2017 10:00
Kde: Trutnov, Horská 5/1

Zveme vás na seminář Braňte se! pořádaný v rámci projektu Braňte se! - osvěta v oblasti nekalých praktik prodejců, proti manipulaci ze strany rodinných příslušníků a dluhové pasti pro seniory s těžkým zrakovým postižením. V teoretické části se seznámíme s pojmy nekalá praktika, klamavá obchodní praktika, s metodami použivanými nekalými prodejci a v praktické části si poté budeme moci vyzkoušet, jak se umíme bránit v nasimulované situaci.

Pozvánka:

                                  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

Vás zve na seminář

Braňte se!

pořádaný v rámci projektu Braňte se! Osvěta v oblasti nekalých praktik prodejců, proti manipulaci ze strany rodinných příslušníků a dluhové pasti pro seniory s těžkým zrakovým postižením, který je realizován na základě dotace Ministerstva práce a sociálních věcí z programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

 

Datum a čas konání:  

Místo konání: Oblastní odbočka SONS ČR, z.s., Trutnov, Horská 5/1

Čas konání: 20.9.2017 v 10:00hod

 

Program semináře:

9:45 – 10:00          Registrace

10:00                                  Zahájení

10:00 – 12:00         Teoretická část, vysvětlení pojmů, nekalá praktika“, „klamavá obchodní praktika“, Zákon o ochraně spotřebitele. Metody používané nekalými prodejci, nejčastější scénáře, vybrané typy manipulátorů, jejich nové praktiky.

12:00 - 12:30         Přestávka na kávu

12:35 – 13:45         Příklady z praxe - podvody na předváděcích akcích, podvody na internetu. Jak se bránit? Rady pro různé situace:

  • když volají,
  • když jsou u dveří,
  • když se dostanou dovnitř bytu,
  • na internetu

Praktická část: Vyzkoušíte si, jak se umíte bránit. Jak si poradíte v nasimulované situaci…

 

13:45 – 14:00        Prostor pro diskusi a závěrečné shrnutí