Osvěta

Publikováno 16.04.2018 01:35 Odbočka Kyjov


Obrázek

 

 

 

 

 

A co jsme se o sobě dočetli?

Na základě minulých velmi hezkých zážitků jsme na naši školu po nějaké době opět pozvali nevidomé a slabozraké z Kyjova.
Výukový program se tentokrát týkal žáků čtvrtých ročníků, kteří si na několika stanovištích mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí a orientaci nevidomého v prostoru, simulaci různých očních vad pomocí tzv. simulačních brýlí, pomůcky denní potřeby např. pro uvaření čaje či praní prádla, měření aj., stroj na psaní Braillova písma, ale také mobilní aplikace a moderní technologie určené zrakově postiženým lidem.
Protože tomu počasí přálo, pro zpestření a obohacení tohoto programu dorazil i vodicí pes jménem Crusoe. Uvelebil se za přítomnosti svého pána v prostorách našeho malého atria a okamžitě si získal všechna přítomná dětská srdce. Každé stanoviště bylo velmi zajímavé a poučné a vyměřený čas byl neúprosný, ale ze stanoviště, kde čekal Crusoe, se dětem obzvlášť těžce odcházelo.
Tak zase někdy u nás, milá SONS Kyjov!

Obrázky