Olomoučtí členové na výletě do májové Prahy

Publikováno 04.06.2019 09:34 Odbočka Olomouc


Obrázek

Odpoledne přesun do Troje. U zámku nás čekala první průvodkyně - Mgr. Haškovcová z Galerie hlavního města Prahy. Provedla nás celým zámkem, poté i zahradou a zde umístěným Ekoateliérem. Na mnohé artefakty jsme si mohli sáhnout, ostatní nám průvodkyně dopodrobna popsala.

K naší skupině se přidal i Pavel Švec, pracovník/ošetřovatel pražské ZOO, který nás poté provázel „svým královstvím“. Povídal nám zasvěceně o jednotlivých zvířatech a ptácích, které jsme potkávali po dobu více než tří hodin.

Druhý den pokračovala naše skupina podle plánu. Dopoledne haptická prohlídka Národního divadla – od sklepení se základními kameny, přes hlediště a salonky až na terasu na střeše divadla. A poté jsme navštívili v budově Nové scény krásnou kavárnu.

Po osvěžení, které všichni velmi uvítali, jsme šli po Národní třídě kolem památníku Sametové revoluce 1989, na Masarykovo nádraží. Vlakem jsme přejeli do nedalekého městečka Roztoky u Prahy, kde jsme nejprve poobědvali. Potom nás čekala paní průvodkyně v místním zámku, který je současně muzeem a zde podrobná prohlídka objektu. Na upravené půdě mohli účastníci obdivovat haptické modely v několika etapách vývoje stavby této budovy. Skvělou průvodkyni jsme zahrnovali spoustou dotazů a i během prohlídky ostatních prostor měla radost z naší zvídavosti. Po návratu do Prahy se ještě menší skupina naší výpravy šla projít do nedaleké přírodní rezervace Šárka v Praze 6, jejíž součástí je sídliště Dědina, kde jsme byli ubytovaní.

V pátek nás čekala prohlídka Lorety na Hradčanech se skvělou průvodkyní Dr. Baštovou. Kromě velmi zajímavých staveb areálu Lorety jsme obdivovali i krásný dřevěný model této stavby od pana Otakara Ručka  z Olomouce. Tento v naší komunitě již známý restaurátor zhotovil v našem regionu celou řadu modelů historických staveb.

Úžasné monstrance za vitrínami díky vyprávění a popisu průvodkyně okouzlily i nevidomé. Každá měla svůj příběh spjatý s historií. Při loučení s průvodkyní ještě každý z nás obdržel památeční obrázek se zrcátkem. Další cesta nás vedla okolo zaplněného Pražského hradu, kde právě probíhala přehlídka hradních stráží, kterou si jeden uživatel velmi přál zažít, a tak i my jsme ji chvíli sledovali. Dále po "Zámeckých schodech" na oběd a do Kostela u Pražského Jezulátka a přes Karlův most po Královské cestě k orloji (právě odbíjel) až k Prašné bráně. Zde nás čekal mimořádný zážitek v podobě osobního setkání a fotografování s paní Matragi v jejím módním obchodě. A potom si přáli účastníci jít po Příkopech do Františkánské zahrady na zmrzlinu. Všichni vše bez problémů a bez vzájemného hledání se v zaplněné Praze zvládli. Plno krásných a poučných zážitků si sdělovali účastníci navzájem na společné večeři ve středisku na Dědině.

A nastal poslední den pobytu v Praze s našimi členy a jejich průvodci. Po zabalení věcí, a po snídani a krátké exkurzi po středisku, jsme se z Dědiny vydali se zavazadly na Hlavní nádraží. V prostoru s uzamykatelnými skříňkami museli nevidomí členové plně spoléhat na své průvodce. A potom nás čekala ještě prohlídka opraveného Národního muzea a v nové budově muzea haptická výstava Keltové, kterou jsme si prohlédli obzvlášť pozorně. V dalších sálech výstavy si nevidomí nechali číst informace z popisků. A po obědě poslední cíl - Žižkovská věž, kam všichni spokojeně vyjeli výtahem. Účastníci se zde také seznámili se zajímavou historii vzniku této budovy a poté se krásně pohoupali v zavěšených křesílkách. Ještě jsme si o patro níže mohli prohlédnout a projít i zdejší kavárnu.

Domů jsme se vrátili vlakem dost unavení, ale všichni byli velmi spokojení a plni zážitků.

Marie Kebrdlová

***

A ještě rádi přidáváme dojmy jedné z účastnic, Táni Grolichové:

Kdybych měla určit, co se mi z výletu líbilo nejvíc, tak nevím, protože každý den byl zajímavý. Při každé komentované prohlídce nás provázeli lidé zapálení pro svou profesi, nehleděli na čas a poutavě vyprávěli ať už o ZOO nebo o historických památkách a snažili se, abychom z toho měli zážitek i my slabozrací. Snad nejvíce na mne zapůsobil pan Švec ze ZOO, který byl schopen vykládat romány od nejmenšího ptáčka až po slona či ledního medvěda. Paní kurátorky ze zámku v Roztokách a z Lorety byly také velice ochotné, fundované a nelitovaly času. Úžasný dojem na  mne udělalo zrekonstruované Národní muzeum, které vypadá jak nově postavené. Ve své době to musela být bomba. Ty úžasné prostory, schodiště, obrazy... Má průvodkyně se zajímala o vystavené exponáty, mně úplně stačila ta krásná stavba! Musím vás pochválit i za počasí, které bylo ideální na turistiku.

Děkuji, Táňa


Obrázky