Olomoucký informátor č. 5-7/2020

Publikováno 03.06.2020 13:52 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 5-7/2020

 

Vydává:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka Olomouc

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

Je neprodejný.


Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz
po a út 9:00 - 17:30

Ludmila Soltysiaková – odborné sociální poradenství
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz
čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz
po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Hájková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství, terénní služba pro seniory se ZP
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

pro osobní návštěvu je vždy nutná předchozí telefonická domluva

 

Návštěvní hodiny:

Odborné sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)
pondělí 9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání
úterý 9 - 14 terénní služba
čtvrtek 9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Aktivizační setkání a poradenství:
Šternberk - od července každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.
Uničov - od července každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00
v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Zapůjčujeme speciální pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den:
pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová, Marie Sobotová, Bc. Klára Hájková

*********************************************************************************************
Vážení přátelé!

Můžeme vám s potěšením oznámit, že se konečně postupně vracíme k normálu, tedy k obvyklému provozu naší odbočky. Do 21. června budeme pořádat volnočasové aktivity pro členy do 50 let, poté, tedy od 22. června pro klienty a členy všech věkových kategorií. Současně přecházíme do prázdninového režimu a některé klubové aktivity budou pokračovat v září.
Odborné sociální poradenství stále poskytujeme přednostně telefonicky, pokud však potřebujete řešit své požadavky osobně, je možno se předem telefonicky domluvit na termínu návštěvy.
Stále ještě musíme dodržovat opatření vlády ČR související s aktuální fází epidemiologické situace. To se týká i dodržování hygienických zásad, které je třeba dodržovat při osobních návštěvách naší odbočky, ovšem vždy domluvených předem.
Věříme, že jste všichni ve zdraví překonali několik náročných měsíců nouzového režimu. Určitě to byla pro mnohé z vás doba nelehká až stresující.
Často jste nám volali a psali v odezvu na naše téměř pravidelné informace a mimořádné číslo Olomouckého informátoru. Navzájem jsme se povzbuzovali a věřili, že vše má svůj konec, i tato náročná doba.
Děkujeme všem za trpělivost a porozumění, že naše služby musely být do značné míry utlumeny nebo musely probíhat jiným způsobem.
Přejeme vám všem, aby i v nastávajícím období se vám všechny viry vyhýbaly, proto buďte i nadále opatrní. Moc se těšíme na setkávání s vámi. A až se sejdeme, tak si určitě společně řekneme - my jsme to zvládli!

Pracovníci Oblastní odbočky SONS

 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, kteří nám pomáhali v krizové situaci

„S dospělostí zjistíte, že máte dvě ruce. Jednu, abyste pomáhali sobě, druhou abyste pomohli světu.“
Audrey Hepburn britská herečka 1929 - 1993

Vážení naši členové a příznivci!
Na stránkách  Mimořádného vydání Olomouckého informátoru a v e-mailových zprávách jste již od začátku března mohli nalézat informace o naší činnosti a hlavně celou řadu „Důležitých upozornění“. Naše články Vám především měly pomoci tuto nelehkou situaci co nejlépe zvládnout a lépe se orientovat v nařízeních vlády ČR.
Bohužel není v silách nás, pracovníků odbočky, zajistit našim členům vše, co je v těchto těžkých dnech potřebné, proto jsme nesmírně potěšeni, že nám od začátku nabízela svou nezištnou pomoc řada dobrovolníků, příznivců, organizací, institucí. Velice rádi jsme jejich pomoc přijali a našim členům dále zprostředkovali.
Jednalo se zejména o zajištění a distribuci zdravotnických pomůcek - roušek, filtrů a dezinfekce a také nákupů pro naše členy. Rovněž jsme se na ně obraceli s prosbou o venčení pejsků našich těžce zrakově postižených uživatelů.
Pro dokreslení uvádíme pár čísel:
Z různých zdrojů jsme darem získali 21 litrů dezinfekce, vydáno bylo 126 decilitrových a dvoudecilitrových lahviček pro 160 členů a klientů, z toho menší část byla předána kolegům v Tyfloservisu, Tyflopomůckách a TyfloCentru.
Textilních roušek jsme získali od různých dárců 664, naše odbočka a několik našich členů se podílelo dodáním materiálu a drobnými odměnami pro šičky.
384 roušek bylo předáno a rozesláno 145 členům, klientům, dobrovolníkům a pracovníkům odbočky. 240 roušek jsme předali do odboček Jeseník, Prostějov a Šumperk, do Tyfloservisu, TyfloCentra a Tyflopomůcek. 200 roušek na jednorázové použití obdrželo 100 našich členů v obálce s Mimořádným Olomouckým informátorem.
Důležitá byla pro naše členy i možnost si „jen“ popovídat po telefonu nebo prostřednictvím programu Skype. A pracovníci, kteří pracovali „z domu“ je tímto způsobem oslovovali, zjišťovali, jak se daří, jak se orientují v mimořádných opatřeních, co potřebují a nabízeli pomoc. Samostatně žijícím seniorům se ozývali častěji. Oblíbené se staly i „Skype konference“ na rozličná témata, hádanky
a vtipy.
Na tomto místě bychom všem níže uvedeným chtěli z celého srdce poděkovat za veškerou jejich pomoc a podporu. Všichni jsme se ocitli v situaci, kterou jsme nikdy dříve nepoznali, a každý přijímal zprávy o šíření a pandemii koronaviru s obavami a nejistotou. A právě v této chvíli nabídnutá pomoc měla nesmírnou váhu! Všichni naši členové a samozřejmě i pracovníci odbočky si této podpory velmi váží a je pro ně důležitá také díky vědomí, že nejsou v těchto dnech na vše sami.

Těmi, kdo pro nás mnohé vykonali, jejichž pomoci si velmi vážíme, jsou:
Krajský úřad Olomouckého kraje a Krajský krizový štáb; Magistrát města Olomouce a jeho Krizový štáb; Nadace prof. Vejdovského; Divadlo Tramtarie; Moravské divadlo Olomouc; Divadlo Na balkoně - kabaretní scéna; Drogerie ROSSMAN; bratři kapucíni; Mgr. Bronislava Paučková; Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje; Vysokoškolští učitelé, zaměstnanci a studenti Univerzity Palackého v Olomouci, jmenovitě: prof. RNDr. J. Hlaváč, Ph.D.; Mgr. Z. Dorková, Ph.D.; Doc. PaedDr. T. Matulayová, Ph.D.; L. Kubíčková, DiS.; Bc. E. Buchtová; P. Besedová; Mgr. K. Janečková; Bc. T. Heger; R. Zapletal; Mgr. L. Baloun, Ph.D.; J. Chmil; D. Gronychová.

Dále jmenujme naše dobrovolníky, zejména paní Zuzanu Valihrachovou, která pro naše členy i pracovníky našila 210 roušek. A Táňu Grolichovou, která ač sama těžce zrakově postižená, ušila několik desítek roušek taktéž.
Dále moc děkujeme manželům Kreminovým, kteří si vzali po celou dobu epidemie na starost jednu naši členku/seniorku.
Také jsme několikrát oslovili o pomoc našeho dalšího dobrovolníka J. Kružíka, který pomáhal s nákupy.
O přepravu roušek od P. Novotné mimo Olomouc se postarali pánové P. Kutra a J. Kutra. Do Šternberka společně s rouškami dopravili také dezinfekci.
A protože jsme v záplavě nových událostí a neobvyklého dění mohli na někoho zapomenout, předem se za neúmyslné opomenutí omlouváme a děkujeme též!

I díky Vám všem platí, že SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME! Heslo, které je na mnoha plakátech ve městě. A v této době postupného uvolňování restrikcí a euforie ze znovunavrácení se do normálního života, přejeme všem hodně zdraví, obezřetnosti, trpělivosti a ostražitosti. A věřme, že vše dobře dopadne!

JEŠTĚ JEDNOU POSÍLÁME VELKÉ PODĚKOVÁNÍ všem, kteří nám pomohli nebo jiným způsobem nás podpořili, jménem všech členů organizace, pracovníků odbočky a členů Oblastní rady.

*********************************************************************************************

NABÍDKA AKCÍ
na červen a červenec

Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.
Bowling - od července každé liché pondělí 14:00-15:00 hod.

Na všechny níže uvedené akce je potřeba se předem přihlásit. Kapacita je omezená.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: dle nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou do 21. 6. 2020 akce určeny pouze osobám mladším 50 let.
Podrobnější informace týkající se místa a času srazu (tam kde zatím není uvedeno) budou přihlášeným sděleny telefonicky nebo e-mailem. Současně je třeba si také konání akce ověřit.
Na všech akcích musí mít držitele průkazu ZTP/P svého průvodce. Z preventivních důvodů odbočka do odvolání průvodce nezajišťuje.

Červen

4. 6. čtvrtek
Bezručovy sady - Botanická zahrada + Rozárium.

11. 6. čtvrtek
Procházka Černovírským lesem.

18. 6. čtvrtek
Vycházka na Poděbrady.

25. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00
Procházka historickým centrem Olomouce s prohlídkou nových Slunečních hodin na olomoucké radnici.

Červenec

2. 7. čtvrtek 9:00 - 15:00
Otevřeme vrátka prázdninám, aneb vydejte se s námi na letní vycházku
na Loveckou chatu. Trasa: Horka nad Moravou - Lovecká chata - Chomoutov. Předpokládaný návrat do Olomouce buďto v 15:13 na Tržnici, nebo v 16:20 na Hlavní nádraží dle počasí a domluvy. Trasa cca 6 km.
PS: v případě příznivé epidemiologické situace bude akce spojena také s opékáním špekáčků.

7. 7. úterý
Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku - viz výše

8. 7. středa
Aktivizační setkání a poradenství - v Uničově - viz výše

9. 7. čtvrtek 14:00 - 16:00
Návštěva výstavy obrazů Zlaty Zumrové v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, včetně neformálního setkání s autorkou. Místo konání akce - Knihovna Města Olomouce na ulici Brněnská. Poté dle zájmu možná společná návštěva cukrárny u Sněhurky.

13. 7. pondělí 14:00 - 15:00
Bowling - pokračujeme v trénování. Podrobnosti viz výše v úvodu Nabídky akcí.

16. 7. čtvrtek
Celodenní výlet do lázní Jeseník s návštěvou Balneoparku Vincenze Priessnitze.

19. 7. - 25. 7
Rekondice Sezimovo Ústí.

30. 7. čtvrtek
Prázdninové koupání na Poděbradech.


*********************************************************************************************
Změna programu je možná, na všechny akce je nutno se přihlásit a konání akce si telefonicky ověřit.

*********************************************************************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* 3. 9. čtvrtek - návštěva Muzea Komenského v Přerově (budova zámku).
* Víkendový pobyt v Lázních Skalka (přijímáme náhradníky).
* Celodenní zájezd do Raduně a Opavy.
* Opětovné spuštění všech pravidelných klubů včetně Muzikoterapie a cvičení.

*********************************************************************************************

ZVEME VÁS

Pouť na Svatý Hostýn

Milí přátelé,
letos kvůli nebezpečí nákazy koronavirem nepořádáme společný autobusový zájezd na pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn.

Doporučujeme sledovat mši přes internet na adrese: www.hostyn.cz
kliknout na: kamery a video,
následně kliknout na: vnitřní kamery.

Všechny bohoslužby jsou pravidelně vysílány přes internet, tak nebudeme přicházet o pěkná slova během mše, která bude v sobotu 27. června 2020 od 11:30 hod.

Pokud se na to bude někdo cítit a bude mít možnost se dopravit na místo, samozřejmě je možné se zúčastnit mše osobně, i když teď nevíme, jaká preventivní opatření budou platit na konci června.
Budu k dispozici pro bližší informace ohledně internetového připojení a aktuálních možností individuální účasti na místě.

Věřím, že příští rok se budeme moci znovu vydat společně na pouť autobusem.
Kvido Sandroni
mobil.: 605 544 321

 

26. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Oblastní odbočka Olomouc Vás srdečně zve na

VÝSTAVU SLABOZRAKÉ MALÍŘKY ZLATY ZUMROVÉ
v Knihovně města Olomouce, pobočka Brněnská
OD 2. ČERVENCE DO 31. SRPNA 2020
vstupné zdarma

Neformální setkání s autorkou 9. 7. od 14 hodin

Kdo je Zlata Zumrová (1951)
Pochází z Brna, kde nyní žije a pracuje, dětství strávila na Vysočině. Výtvarné tvorbě se věnuje od svého dětství. Jejími učiteli byli akademický malíř Robert Hliněnský, Petr Skácel a profesor Jiří Šindler.
V průběhu své tvůrčí činnosti se malířka postupně věnovala figurální i abstraktní malbě, používala techniky jako olej, tempera, pastel, tuš nebo fix. Začátkem 70. let se věnovala malbě ikon, poté se soustředila na abstraktní malbu (do modra laděné obrazy s tématikou vesmíru). Pro konec 70. let jsou typické divoké obrázky malované barevnými fixy (charakteristickým motivem jsou bílé letící ženské postavy). V 80. letech obrátila autorka svou pozornost k naivnímu umění (malby temperou). Od 90. let se věnuje osobité tvorbě janter a mandal. Souběžně maluje také obrazy inspirované přírodou, pro něž si jako výtvarnou techniku zvolila olejový pastel.

 

Pozor změna termínu

Vážení přátelé,
z důvodu aktuální epidemiologické situace ohledně koronaviru jsme se rozhodli přesunout některé plánované akce.

1. Lázně Skalka - tradiční víkendový pobyt se z původního květnového termínu přesouvá na září. Konkrétně se pobyt uskuteční v termínu 18. - 20. 9. 2020.
V současné době je kapacita naplněna, přijímáme však náhradníky.

2. Zájezd Dolní Morava - říká se do třetice všeho dobrého, a tak to zkusíme i my. Červnový termín zájezdu na Dolní Moravu, kde je bezpochyby hlavním lákadlem krásná příroda a originální Stezka v oblacích se přesouvá na srpen, konkrétně čtvrtek 20. 8. 2020. Pozornější z Vás ví, že se tento zájezd měl uskutečnit již v loňském roce. Nakonec však z důvodu nepřízně počasí došlo k jeho zrušení. Jak již bylo avizováno dříve, přihlášení z této doby zůstává platné a tito zájemci mají přednost. Postupně je tedy budeme kontaktovat a zájem znovu ověřovat.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání.

Pracovníci Oblastní odbočky

*********************************************************************************************

PORADENSKÉ OKÉNKO

Nepříznivá informace k bílým holím

Když jsem naposledy referoval o změnách v úhradě zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění, uvedl jsem, že doplatky, které musíme platit od 1. prosince 2019 při pořizování bílých i červenobílých holí, by se měly radikálně snížit, resp. u většiny bílých holí odpadnout, a to zhruba od 1. července 2020. Tento termín byl uváděn i při jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky při Pacientské radě v srpnu 2019, stejně tak ještě na jednání Pacientské rady 30. září.
Ovšem při setkání stejné pracovní skupiny 10. února tohoto roku již bylo jasně řečeno, že novela zákona o veřejném zdravotním pojištění bude účinná nejdříve od 1. ledna 2021. Za SONS jsem na jednání vyjádřil s tímto časovým posunem značnou nespokojenost, ale tím naše možnosti ovlivnit tempo legislativního procesu končí. To znamená, že současný stav, kdy je nutné si na bílé hole orientační připlácet kolem dvou set korun, o něco více ještě na bílé hole opěrné potrvá nejméně po celý tento kalendářní rok.

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc
*********************************************************************************************

DŮLEŽITÉ INFORMACE

LORM z. s. - Nabídka služeb pro klienty

Naše organizace nabízí pomoc osobám, které mají souběžnou vadu zraku a sluchu v různém rozsahu např: (osoby používající optické korekční pomůcky, osoby se zbytky zraku, nevidomí současně používající sluchadla, neslyšící, nedoslýchaví apod.).
Služby poskytujeme terénně. V případě potřeby naše terénní pracovnice navštíví klienta v místě jeho bydliště. Služby jsou poskytovány bezplatně.
Samozřejmostí je poskytování informací z oblasti sociálně právní, kompenzačních pomůcek, servisu sluchadel a další.
Máte-li problémy se zrakem a současně se sluchem nebo víte-li o někom, komu by naše služby mohly pomoci, zde je na naši organizaci kontakt.
Bc. Martina Kreuzerová
terénní sociální pracovnice
LORM – Společnost pro hluchoslepé z. s.
Poradenské centrum Ostrava
30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
mob: 777 764 195
ostrava@lorm.cz, www.lorm.cz

*********************************************************************************************

STŘÍPKY Z AKCÍ

Jak probíhalo testování v souvislosti s COVID-19

Doba je neklidná, nejistá a nevyzpytatelná, proto jsme využili možnosti zjistit, jestli jsme se již setkali s touto nemocí a prodělali ji, a současně se ujistili, že jí nyní opravdu nemáme a nejsme tudíž ani přenašeči bez příznaků. Všech 6 pracovníků naší odbočky se zapojilo do unikátní studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval. Věříme, že tato studie zásadním způsobem přispěje k ověření aktuální situace v ČR a bude sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci.
Ve čtvrtek 30. 4. 2020 jsme se společně vydali na odběrové místo v Olomouci před Globusem. Do ohraničeného prostoru jsme vstoupili dlouhým koridorem, který usměrňoval zájemce o testování v předchozích dnech, dnes jsme v poklidu prošli sami. Pravdou je, že jsme byli předem objednáni na určitou hodinu, což se podařilo našemu předsedovi zajistit přímo od krizového štábu, kterému velí pan hejtman, za což jemu a jeho kolegům tímto děkujeme. V bílých kombinézách, v rukavicích a s ochranným štítem přes obličej i rouškou nám zdravotníci při příchodu změřili teplotu. A vzhledem k tomu, že u nikoho z nás nebyla zvýšená a také nemáme žádné příznaky nemoci COVID-19, prošli jsme dále do vyhrazeného prostoru před speciální odběrové stany.
Přečetli jsme si informační letáky o onemocnění a významu tohoto testování.
Po podepsání informovaného souhlasu jsme vyplnili anonymní dotazníky s otázkami epidemiologů a poté jsme byli vyzváni ke vstupu do očíslovaných velkých bílých stanů. Zde nás očekávali zdravotníci v oddělených prostorech stanu, pro každého testovaného zde bylo samostatné křeslo, stolek a v ochranném obleku řádně poučený odběrový zdravotník. Po usazení a vysvětlení, co nás čeká, každému odebrali ampulku žilní krve, ze které nejprve na místě pomocí 15minutového rychlotestu zkoumají přítomnost viru a případně po několika dnech v laboratoři i množství protilátek, které odhalí, zda jsme nemoc již prodělali.
Venku za stanem, při čekání na výsledek jsme si v bezpečných rozestupech od sebe i ostatních čekajících sdělovali naše dojmy z aktuální situace a nezvyklého pracovního „fungování“. Po dlouhé době jsme se setkali osobně, protože pracujeme z domova. Řešili jsme, jak se budeme navracet do běžného režimu u nás na odbočce a opět tak obnovovat setkávání našich členů na námi pořádaných klubech a dalších společně navštěvovaných akcích.
Po asi půl hodině napjatého čekání na výsledek rychlotestů nám všem zdravotníci sdělili, že u nikoho z nás test onemocnění neprokázal, proto jsme se nemuseli přesunout do dalších odběrových stanů a vydali jsme se směrem na zastávky autobusu
a tramvaje.
Těšíme se na to, až se spolu opět budeme moci setkat nejen my pracovníci, ale také se velice těšíme na setkávání s vámi všemi, tedy našimi členy a příznivci!

Klára Kočí a Marie Kebrdlová

*********************************************************************************************

ZAJÍMAVOSTI

Dopis, který potěšil

Stále jsme s vámi ve spojení telefonicky či e-mailem, přicházejí od vás pozdravy a vzkazy. Minule jsme citovali ze dvou vašich e-mailů. Tentokráte zde uvádíme citaci z e-mailové zprávy, která nás velmi překvapila a také moc potěšila.
Je to zpráva od pana Zdeňka Vilímka, muzikoterapeuta, s nímž jsme absolvovali již několik moc hezkých a emotivních setkání.

Zde citace z jeho dopisu:

„Vážení přátelé, vidoucí i nevidoucí ...
srdečně zdravím v této nelehké době, která skýtá mnoho změn. Snad se máte v rámci možností. Rozhodl jsem se vám napsat a něco poslat pro potěchu.
Každý prochází těžkými zkouškami, ale věřím, že tyto komunity přežijí a budou dále smysluplně pomáhat. Jste pro mne po pár měsících srdcovka, skvělý tým, otevření a tvořiví lidé ...
Díky všem za důvěru a vzájemnost na různých úrovních. Jsem rád, že vás znám.“

*********************************************************************************************

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vážení přátelé,
i v této nelehké době nesmíme zapomínat na naše jubilanty. Tentokrát jich máme víc, přinášíme přehled všech oslavenců od května do srpna.
V měsíci květnu oslavili narozeniny tito naši členové: paní Jana Brožková, Jana Škařupová, naše milá kolegyně Liduška Soltysiaková a pánové Jaroslav Horák a Josef Jaroš.
V červnu máme jubilantů trochu více - jsou to paní Jana Čadová, Milada Gassmannová, Anna Porčová a Zdenka Vrbová a pánové Jan Duda a Jiří Emler.
V prvním prázdninovém měsíci, v červenci, máme devět jubilantů, jsou to paní Alena Fialová, Jan Kabrhelová, Božena Kusáková, Mgr. Hana Sandroni, Helena Strublová a Hana Truxová a pánové Jan Burián, František Stejskal a Ing. František Zejda.
A nakonec v srpnu budou slavit jen ženy – paní Marie Čechová, Stanislava Dostálová, Naděžda Pavlíčková a Věra Zahradníková.
Přejeme všem hlavně hodně zdraví a spokojenosti a doufáme, že se již brzy budeme moci opět setkávat.

Členové oblastní rady a pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc

 

Rozloučili jsme se

V minulých měsících nás opustili 3 naši členové - pan Bohumír Lachnit, Ladislav Jakob a Ladislav Nerer a jedna naše dlouholetá členka – paní Marie Čeladníková. Alespoň krátce na ně v této rubrice zavzpomínáme.

Bohumír Lachnit:
Zemřel náhle 1. března 2020 ve věku 60 let.
Absolvoval Základní školu pro zrakově postižené v Litovli a vyučil se vodoinstalatérem. Toto řemeslo však nevykonával dlouho, protože se mu postupně zhoršovalo vidění, v posledních letech měl jen zbytky zraku. Byl dlouholetým členem naší odbočky, ale protože byl z Renot u Uničova zúčastňoval se našich aktivit jen občas.

Ladislav Jakob:
Naše řady navždy opustil po těžké nemoci ve věku 77 let dne 19. dubna 2020. Byl dlouholetým členem naší odbočky.
Pocházel ze středních Čech a po řadu let pracoval v mladoboleslavské automobilce. Protože byl slabozraký, brzy se spřátelil s několika nevidomými čalouníky, kteří zde našli své pracovní uplatnění. A díky jim se zapojil do komunity zrakově postižených. Na jednom ze zájezdů do zahraničí se seznámil se svou budoucí manželkou Eliškou a ta ho přivedla k nám do Olomouce.
Byl manuálně zručný a dovedl si poradit s mnoha technickými problémy. Protože byl velice ochotný, pomáhal i mnoha našim členům v domácnosti s opravami zámků, vodovodních kohoutků, nábytku atd. A také často nás, nevidomé doprovázel na krátkých i dlouhých cestách.
Bohužel srážka s cyklistou při přecházení přes cestu způsobila těžký úraz hlavy. Od té doby se Láďa potýkal se zdravotními problémy, které se s postupem času stále zhoršovaly až do té míry, že byl odkázán po několik let na invalidní vozík. Dlouhá vleklá choroba pak způsobovala opakované mozkové příhody a v posledních 14 dnech i plicní embolii. Tu se lékařům podařilo zvládnout, ale nezvládlo to Láďovo srdce.

Ladislav Nerer:
Zemřel 21. dubna 2020 ve věku 85 let.
Pocházel ze Slovenska, ale po mnoho let pracoval a bydlel ve Šternberku.
Ve vyšším věku začal ztrácet zrak, ale nevzdal to a brzy se obrátil na pracovnice Tyfloservisu a naší odbočky. Stal se naším členem a byl pravidelným návštěvníkem setkání v Domě s pečovatelskou službou ve Šternberku, kde také bydlel.
Navštěvoval v Tyfloservisu kurz obsluhy počítačové klávesnice, pak absolvoval v TyfloCentru také kurz počítačových dovedností, pořídil si celou řadu kompenzačních pomůcek a kamerovou lupu.
Svým aktivním zapojením byl příkladem pro další zrakově postižené, kteří se teprve se svou vadou sžívají.
Pan Nerer nám bude na našich šternberských setkáních dlouho chybět.

Věnujte prosím všem tichou vzpomínku.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dlouholetou, věrnou členkou odbočky byla také Maruška Čeladníková, která nás opustila v pondělí 1. 6. ve věku 92 let. Byla pravidelnou návštěvnicí našich čtvrtečních akcí. Přicházela vždy jako první, většinou s doprovodem našich dobrovolníků manželů Kreminových, kteří se jí stali věrnými pomocníky, nejen v době „koronavirové“, ale i dlouho před ní.
Byla postavou drobná, štíhlá, ale duchem přesahovala většinu z nás.
Do posledních chvil se stále vzdělávala, poznávala ráda nové věci a byla studnicí vzpomínek z dob dávno minulých. Nikdo neuměl tak zajímavě a poutavě vyprávět o svém dětství. To jsme měli štěstí si vyslechnout při vzpomínkových aktivitách. Nezapomenutelná jsou její slova na reakci jednoho uživatele, který se divil, proč pořádáme akce, kde se stále dozvídáme nové věci. Tenkrát směle pronesla, že vzdělávání je přece důležité v každém věku. Za to bychom jí zatleskali i dnes.
Moudrá a sečtělá, znala spoustu knih a velmi ráda se zapojovala do čtenářského kroužku, ba i na její popud bylo vybráno několik autorů. A protože již s ohledem na vážnou zrakovou vadu sama číst nemohla, o to více si půjčovala zvukové knihy a stále se zajímala o novinky ve světě.
Zůstane vzorem i pro nás mladší, když se samozřejmostí jí vlastní, se zapojila i do sportovních aktivit. Vyzkoušela si hrát bowling, prošla si náčiním v posilovně. Do roku 2018 s námi jezdila na rekondiční pobyty.
Bydlela sama, dlouho zvládala se o sebe dobře postarat, ale věk a nemoci jí braly sílu, i když si to moc nechtěla připouštět. Tak se stalo, když si šla sama nakoupit, že upadla a musela do nemocnice. Nalomený obratel způsobil velké bolesti a špatnou pohyblivost. A protože jí trápil i zhoršený sluch, často ani naslouchátko úplně nepomáhalo, a současně měla problém s mobilem, byla jistě velmi ráda, když ji po pár dnech z nemocnice pustili domů. Ale brzy se hospitalizace opakovala, a z té se již nevrátila.…
Maruško, chybíš nám!!!
„Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích.“

*********************************************************************************************

KVÍZY A HÁDANKY

Správné odpovědi na naše hádanky:

Dříve, než vám nabídneme další kvíz, tak je na čase vám sdělit správná řešení těch dosavadních uveřejněných jak v mimořádném vydání Olomouckého informátoru, tak v Důležitých informacích rozesílaných e-mailem.

* Prášky proti škytání - Stačí rozpůlit všechny prášky a od každého použít jednu půlku.
Naše členka Marcelka Barešová vymyslela originální, ale správné řešení. Všechny prášky se rozpustí ve sklenici vody a pacient vypije přesnou polovinu za pomoci odměrky.

* Kovářská hádanka - Kovář rozsekne všechna 3 oka jedné z pěti částí řetězu. Zůstanou 4 části a ty pak rozpojenými oky propojí. Vznikne jeden řetěz z 15 ok.

* Vojenská zpráva - Vyjedou 4 auta. V první čtvrtině cesty dvě auta přelijí zbytek paliva do dvou aut, která jedou společně do poloviny cesty. Zde auto, které zde zůstane stát, přelije zbývající palivo, do auta, které veze zprávu. To pak může dojet úspěšně do cíle cesty.

* Rodinné vztahy - Zde uvádíme i zadání, je krátké: Pokud je Terezina dcera matkou mojí dcery, kým jsem já pro Terezu? Odpověď – dcera, zeť.

* Ponožky - Aby vznikl jeden pár černých nebo bílých ponožek, stačí, aby manželka přinesla z půdy jen 3 ponožky. Buď přinese 3 bílé nebo 3 černé, anebo 2 černé a jednu bílou a naopak 2 bílé a jednu černou.

Literární kvíz:
Romeo - Romeo a Julie - Wiliam Shakespeare
Jarmila - Máj - Karel Hynek Mácha/ Žalář nejtemnější - Ivan Olbracht
Harpagon - Lakomec - Moliere
Kvído - Báječná léta pod psa - Michal Viewegh
Barunka - Babička - Božena Němcová
Chlestakov - Revizor - Nikolaj Vasiljevič Gogol
Vávra - Maryša - Vilém a Alois Mrštíkové
Francin - Postřižiny - Bohumil Hrabal
Leo Popper - Smrt krásných srnců - Ota Pavel
Lucie - Petr a Lucie - Romain Roland/ Lucie, postrach ulice - Ota Hofman
Petr Bajza - Bylo nás pět - Karel Poláček
Miloš Hrma - Ostře sledované vlaky - Bohumil Hrabal
Raskolnikov - Zločin a trest - Fjodor Michailovič Dostojevskij
Arnošt z Pardubic - Noc na Karlštejně - Jaroslav Vrchlický
Pavel Bäumer - Na západní frontě klid - Erich Remarque
Dr. Galén - Bílá nemoc - Karel Čapek
Kateřina (divadelní hra) - Zkrocení zlé ženy - Wiliam Shakespeare
Alexej Vronskij - Anna Karenina - Lev Nikolajevič Tolstoj
prasata, psi, ovce, osel Benjamin - Farma zvířat - George Orwel
Taťána - Evžen Oněgin - Alexandr Sergejevič Puškin
mistr Antonín Důra - Rozmarné léto - Vladislav Vančura
Balady ze sbírky Kytice - Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý večer, Holoubek, Záhořovo lóže, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně.

Blahopřejeme všem, kteří odpověděli správně minimálně na jednu hádanku!
Nejúspěšnější luštitelkou je sl. Jana Lusková, která odpověděla správně na všechny hádanky i kvízy!
Dalšími úspěšnými jsou: Aneta Horáková, Marcela Barešová, Zdenka Nováková, Ludmila Bednářová, Svatava Pospíšilová, Petr Kutra, Jiří Fischer, Milan Koupil a František Vyhnálek.
Všichni obdrží hudební CD nebo audioknihu. Nejlepší luštitelka pak obojí.

 

Zeměpisný kvíz:

Své odpovědi vepište přímo do jednotlivých zadání nebo navržených možností.

Pak odpovědi podepište a vložte do obálky a pošlete na naši adresu. Případně můžete volat a správnost odpovědí si ověřit
u Kláry Hájkové na čísle 773 793 042. Volat můžete každý den kromě pátků v době od 9:00 do 10:00 nejpozději však do 18. 6.

Pokud odpovíte správně na 75 % úkolů, získáte od nás opět cenu v podobě audioknihy.

V první části kvízu bude Vašim úkolem dle uvedených indicií poznat,
o jaký stát se jedná. Poznáte je všechny?

 1. Daný stát sousedí celkem s 5 zeměmi. Nachází se v Evropě
  a podnebí je zde velmi podobné jako u nás. Lidé v této zemi jsou často věřící, velmi vstřícní a přátelští. V této zemi se nacházejí hory, jež jsou velkým lákadlem nejen pro místní, ale i zahraniční turisty. Co se týká gastronomie má i tato země svoji vyhlášenou pochoutku, kterou někteří milují, jiní nenávidí. Písně zdejších hudebních umělců jsou velmi známé i u nás v Česku.
 2. Jednu z hranic této země tvoří Černé moře. Nachází se zde několik turistických letovisek, která jsou hojně vyhledávaná především v období léta. Mezi významná města patří například Sozopol nebo Varna.
 3. Jedná se o zemi jihovýchodní Asie. Mezi hlavní turistické lokality patří hlavní město Bangkok, přímořské město Pattaya, Čiang Mai, Phuket (ostrov), Ko Čang (ostrov) a provincie Krabi. V jižní části této země,
  na Malajském poloostrově, se těží cín, jehož je tento stát významným vývozcem. V posledních letech je tato země velmi oblíbeným cílem českých turistů.
 4. Břehy této země omývají Karibské moře, Mexický záliv a Atlantský oceán. Na březích rostou palmy a pláže lemuje běloučký jemný písek. Tento stát má oficiálně uznané dvě měny. Mezi právy místních a cizinců panují značné rozdíly. Častým suvenýrem turistů může být alkohol nebo doutník, kterými je tato země známá po celém světě.

 

Nyní bude Vaším úkolem napsat k uvedenému státu hlavní město.

Španělsko -

Čína -

Kanada -

Irsko -

Švédsko -

Egypt -

Monako -

Island -

Keňa -

Argentina -

Finsko -

Bělorusko -

Tunisko -

Bulharsko -

Jižní Korea -

A teď naopak, víte, v jakých zemích se nachází níže uvedená města? Pozn. nejedná se pouze o hlavní města.

Katovice -

Oxford -

Pisa -

Omsk -

Linz -

Ženeva -

Las Vegas -

Antverpy -

Volgograd -

Györ -

Sevila -

Sydney -

Dubrovník -

Kawasaki -

Ankara -

Thesaloniki -

SVĚTOVÁ NEJ…

U každé otázky máte na výběr ze tří možností.

 1. Největší poušť světa?
 2. a) Gobi
 3. b) Antarktická poušť
 4. c) Velká písečná poušť

 

 1. Nejvyšší vodopády na světě?
 2. a) Niagárské
 3. b) Viktoriiny vodopády
 4. c) Salto Angel

 

 1. Největším ostrovem světa je?
 2. a) Nová Guinea
 3. b) Grónsko
 4. c) Madagaskar

 

 1. Nejvyšší horou světa je?
 2. a) Mont Blanc
 3. b) Aconcagua
 4. c) Mount Everest

 

 1. Největší jezero světa je?
 2. a) Kaspické moře
 3. b) Černé moře
 4. c) Bajkal

 

 1. Nejhlubší jezero světa je?
 2. a) Bajkal
 3. b) Kaspické moře
 4. c) Tanganika

 

 1. Nejvyšší pohoří na světě?
 2. a) Kordillery
 3. b) Himálaj
 4. c) Andy

 

 1. Nejhlubší jeskyně je?
 2. a) Voronija
 3. b) Koněpruské jeskyně
 4. c) Verevkina

 

 1. Nejhlubší místo v oceánu je?
 2. a) tam kde se potopil Titanic - severní Atlantik
 3. b) Středozemní moře
 4. c) Mariánský příkop

 

 1. Nejdelší řeka je?
 2. a) Amazonka
 3. b) Nil
 4. c) Mississippi - Misouri

 

 1. Největší sopkou světa je?
 2. a) Etna
 3. b) Ojos del Salado
 4. c) Vesuv

*********************************************************************************************

VTIPY NA AKTUÁLNÍ TÉMA


Zážitky z období stavu nouze a karantény:

Připadám si, že je mi zase 16. Benzín je levnej, mám dlouhý vlasy a domácí vězení...

Z deníku ajťáka na homeofficu
Pátý týden karantény. Povídám si s pavoukem. Je to kolega - dělá manažera sítě.

Hospody a bary nám zakázali, tak popíjíme doma.
To je ovšem nebezpečné. Minule jsem se u domácího baru chtěl seznámit s vlastní manželkou a žádal jsem ji o telefonní číslo.

Dotazník pro občany Brna
Pokud by se kvůli pandemii Covidu 19 mělo obětovat jedno naše město, uveďte které a proč zrovna Praha?

Zakázat chodit do hospody a přitom otevřít obchody, kde se dají koupit sekery, lopaty, rýče a cepy, mi přijde jako odvážný krok.

Zajímavé, že lidi stojí s dvoumetrovým odstupem, protože se bojí o své plíce - u trafiky na CIGARETY!

V Dánsku mohou být znovu otevřené školy. Lavice jsou od sebe vzdálené dvametry a poslední žák sedí v Grónsku.

S rozumem je to jako s droždím: nevyšlo na každého.

Divná to doba.
Lidi teď nosí náhubky a psi chodí ke kadeřníkovi.

Silniční kontrola:
"Pane řidiči, cítím z Vás alkohol!"
"No to je ale proto, že nedodržujete odstup dva metry!"

Po dlouhé době jsem zase utíkal před revizorem. Nejdřív přímo v busu, pak mě ještě chvíli naháněl i s kolegou po venku - až mě nakonec i za asistence hlídky MP chytil. 
Musím říct, že ho dost naštvalo, že mám platnou jízdenku. 
Ale zuřit začal teprve ve chvíli, kdy jsem mu řekl, že se celou dobu pouze snažím udržovat bezpečný dvoumetrový odstup.

*********************************************************************************************
Kontakty na spolupracující organizace:


Tyflopomůcky – 585 415 130, 777 360 348, www.tyflopomucky.cz/olomouc
Tyfloservis – 585 428 111, 773 227 544, www.tyfloservis.cz
TyfloCentrum – 585 423 737, 730 870 776, www.tyflocentrum-ol.cz
Ergones – 583 034 536, 730 870 768, www.ergones.cz

*********************************************************************************************

OBSAH

NABÍDKA AKCÍ
PŘIPRAVUJEME
ZVEME VÁS
PORADENSKÉ OKÉNKO
DŮLEŽITÉ INFORMACE
STŘÍPKY Z AKCÍ
ZAJÍMAVOSTI
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
KVÍZY A HÁDANKY
VTIPY NA AKTUÁLNÍ TÉMA
ZEMĚPISNÝ KVÍZ


Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

Děkujeme Vám!


Na setkání s vámi se těší M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Hájková, K. Kočí a J. Příborský


Informátor je vydáván pro členy naší odbočky zdarma