Olomoucký informátor 6/2021

Publikováno 01.06.2021 11:00 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 6/2021


Vydává:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka Olomouc 
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

 Je neprodejný.

Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby 
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz
po a út 9:00 - 17:30 

Ludmila Soltysiaková - odborné sociální poradenství
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz 
čt 11:00 - 17:00 

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz
po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Hájková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství, terénní služba pro seniory se ZP
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30 

pro osobní návštěvu je vždy nutná předchozí telefonická domluva

Návštěvní hodiny: 

Odborné sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)
pondělí    9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání
úterý        9  - 14 terénní služba
čtvrtek     9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Aktivizační setkání a poradenství:
Šternberk – každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40. 
Uničov – každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237. 

Zapůjčujeme speciální pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením -  po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den: 
pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30 

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský
Místopředsedkyně: Bc. Klára Hájková 
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová, 
Marie Sobotová

*********************************************************************************************

# NABÍDKA AKCÍ 

Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

S ohledem na epidemickou situaci je nutno při příchodu na akci prokázat „covidovou negativitu“.  

Za „covidově negativního“ je považován ten, kdo má ukončené očkování nebo je minimálně 22 dní po první dávce, případně byl otestován s negativním výsledkem PCR testem nejdéle před 7 dny nebo antigenním testem nejdéle 
před 72 hodinami. Za covidově negativní osobu je považován také ten, kdo se nachází v ochranné lhůtě 180 dní od prokazatelného prodělání nemoci Covid-19 (stačí i SMS zpráva s datem odběru).

Výše zmíněná opatření, týkající se průkaznosti covidové negativity, platí pří účasti více než 10 osob a to až do odvolání. 

Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ SE PŘEDEM HLÁSIT. KDO NEBUDE ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠEN, NEBUDE SE MOCI AKCE ZÚČASTNIT.


Na venkovní akce držitelé průkazu ZTP/P potřebují svého průvodce. 
Na včasné vyžádání (3 dny předem - 778 412 710) se ho pokusíme zajistit. 

ZMĚNA PROGRAMU JE MOŽNÁ

Červen

1. 6. úterý 10:00 - 12:00
Skype konference.

1. 6. úterý 8:30 - 10:30
Aktivizační setkání ve Šternberku - v Domě sociálních služeb, Komenského 40. 

2. 6. středa 9:00 - 11:00
Aktivizační setkání v Uničově - v Centru sociálních služeb, Gymnazijní ul. 237.

3. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00
Beseda o bariérách s pracovnicí TyfloCentra Olomouc, o.p.s. Bc. Zuzanou Znojilovou. Beseda se uskuteční v klubovně OO SONS Olomouc, zájemci se mohou připojit také online. Hlaste se Klárce Hájkové, tel. 773 793 042, e-mail: hajkova@sons.cz
 
8. 6. úterý 10:00 - 12:00
Skype konference.

10. 6. čtvrtek 13:50 - 16:00
Klub setkávání - Návštěva Motýlária ve Florcentru. Sraz účastníků 13:55 - stanoviště C na Hlavním nádraží. Autobus č. 13 odjíždí ve 14:07. 

15. 6. úterý 10:00 - 12:00
Skype konference.

17. 6. čtvrtek 13:00 - 16:30
Klub setkávání - Návštěva Hanáckého muzea v Příkazech s komentovanou prohlídkou. Poznejte společně s námi, jak se žilo v 19. století na hanáckém statku. Vstupné pro členy SONS zdarma. Sraz účastníků 13:05 na Hlavním nádraží, stanoviště E. Návrat do Olomouce cca 16:30.

22. 6. úterý 10:00 - 12:00
Skype konference - i online se dá dobře pobavit.

24. 6. čtvrtek 14:00 - 17:00
Klub setkávání - Vítání prázdnin aneb pojďte si společně s námi užít setkání 
na KAPRODROMU (http://www.kaprodromklub.cz) 
SRAZ: ve 14:20 na zastávce autobusu č. 14 na Tržnici, směr Nové sady. Odjezd autobusu 14:28. Přihlášení předem je nutné. Občerstvení je možno zakoupit na místě, pokusíme se zajistit také hudební doprovod. Předpokládaný návrat 17:00.

26.6. sobota 7:30 - 17:00
Dvanáctá pouť zrakově postižených na Sv. Hostýn. Kromě návštěvy Sv. Hostýna nás bude tentokrát čekat také komentovaná prohlídka zámku v Bystřici pod Hostýnem, kde mimo jiné navštívíme například expozici keramiky či pracovnu Františka Táborského. Držitelé průkazu ZTP/P musí mít svého průvodce. 
Na tuto akci je třeba se přihlásit nejpozději do 21. 6. 2021.
Cena pro členy SONS 120 Kč, pro nečleny 150 Kč. 
Sraz účastníků: 7:20 na ulici Táborská (stanoviště pro výlukové autobusy  - východ z podchodu Hlavního nádraží směr Hodolany). V případě potřeby bližšího vysvětlení místa srazu volejte předem K. Hájkovou na tel: 773 793 042

29. 6. úterý 10:00 - 12:00
Skype konference nebo trénování paměti s posezením venku (cukrárna).

*********************************************************************************************

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku 
na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.


Děkujeme Vám!


Na setkání s vámi se těší M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Hájková, K. Kočí a J. Příborský


Informátor je vydáván pro členy naší odbočky zdarma