Olomoucký informátor 12/2023

Publikováno 28.11.2023 13:34 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 12/2023

 

Vydává:     Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek

Oblastní odbočka Olomouc

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Tel: 585 427 750

E-mail: olomouc-odbocka@sons.cz

www.sons.cz/olomouc

www.facebook.com/sons.olomouc

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

 

 Je neprodejný.

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

Olomouc a jejich příznivců.

Je neprodejný.

 

Pracovníci:

 

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků

Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

 

Bc. et Bc. Klára Hájková - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby

Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

 

Mgr. Zuzana Kundelová  - sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství

Tel: 778 758 933, 585 427 750, e-mail: kundelova@sons.cz po a čt 8:30 - 17:00, út 7:00 - 15:30

 

Jiřina Duchoňová - redakce Informátoru OO SONS, pokladní, digitalizace textů, tisk do Braillova písma

Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: jduchonova@sons.cz po - pá 9:00 - 13:00

 

Bc. Klára Kočí - odborné sociální poradenství, terénní služba pro seniory se ZP, sociálně aktivizační služby,

Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz po a čt 7:30 - 17:00, út 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

 

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

 

Návštěvní hodiny:

 

Odborné sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)

pondělí 9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30

úterý    9:00 - 14:00 terénní služba

čtvrtek 9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30

jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

 

Aktivizační setkání a poradenství v prostorách s bezbariérovým přístupem:

Litovel – po předchozí telefonické domluvě ve školící místnosti v přízemí Městského úřadu, nám. Přemysla Otakara.

Šternberk – každé první úterý v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.

Uničov – každou první středu v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Zapůjčujeme speciální pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

 

Kontaktní den:

pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

 

Rada oblastní odbočky Olomouc

 

Předseda: Jan Příborský

Místopředsedkyně: Bc. et Bc. Klára Hájková

Pokladník: Jiřina Duchoňová

Další členové: Mgr. Marta Cvoligovám Bc. Marie Kebrdlová, Bc. Klára Kočí, Marie Sobotová, Ludmila Soltysiaková, Mgr. Jaromír Tvrdoň

 

*********************************************************************************************

NABÍDKA AKCÍ  

 

 

Klub kutilů - každé pondělí 10:00 - 12:00 hod.

 

Klub Pamatováček - každé úterý 10:00 - 12:00 hod.

 

Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00 - 16:00 hod.

Salsa s Martou – každé liché úterý 13:30 – 14:30 hod.,

dle předchozí domluvy

 

Bowling - každé sudé pondělí 14:00 - 15:00 hod.

v Bowland bowling centru v Šantovce, přihlášení nutné, cena 30 Kč/os.,

sraz 13:45 před vstupem nebo 13:30 před Poliklinikou na Tržnici

 

 

 

 

PROSINEC

 

 1. 12. pondělí

Vánoční stánek Dobrého místa pro život, kde budeme v rámci této dobročinné akce ve spolupráci s Oltis group prodávat punč pro naši odbočku SONS a také prezentovat výrobky z klubu kutilů. Společně s námi se na stánek a vánoční trhy můžete vypravit. Pozor změna času srazu! Sejdeme se

u restaurace Drápal v 11:00.

 

 1. 12. úterý 9:00 – 11:00

Aktivizační setkání ve Šternberku – podrobnější informace viz výše.

 

 1. 12. úterý 10:00 – 12:00

Klub Pamatováček - vánoční hádanky a techniky pro lepší zapamatování.

 

 1. 12. úterý 13:30 – 14:30

Salsa – tancujeme v rytmu dobré nálady.

 

 1. 12. středa 8:30 – 10:30

Aktivizační setkání v Uničově – podrobnější informace viz výše.

 

 1. 12. čtvrtek 14:00 – 16:00

Klub setkávání – Mikulášské setkání v klubovně aneb možná přijde i Mikuláš.

 

 1. 12. pondělí 10:00 – 12:00

Klub kutilů – tvoříme ozdoby na vánoční stromeček.

 

 1. 12. pondělí 13:30 – 14:30

Muzikoterapie s panem Vilímkem.

 

 1. 12. pondělí 14:00 – 15:00

Bowling – sportovní aktivita i společná zábava.

 

 1. 12. úterý - dopoledne

Prezentační stánek SONS na poliklinice u Tržnice v Olomouci. Na ukázku budou připraveny vánoční výrobky z klubu kutilů.

 

 1. 12. úterý 10:00 – 12:00

Klub Pamatováček – téma myšlenkové mapy a logické hádanky.

 

 1. 12. čtvrtek 13:20 – 17:00

Klub setkávání – Vánoční vycházka do lesa a nazdobení stromečku

pro zvířátka. Také si prohlédneme baziliku Navštívení Panny Marie na

Svatém Kopečku. Na tuto akci je třeba se předem přihlásit. Sraz účastníků 13:20 na stanovišti D před hlavním nádražím.

 

 1. 12. pondělí 10:00 – 12:00

Klub kutilů – vánoční dekorace z pedigu.

 

 1. 12. úterý 10:00 – 12:00

Klub Pamatováček – téma lidové pranostiky pro zimní čas.

 

 1. 12. úterý 13:30 – 14:30

Salsa – radost z pohybu při kubánských rytmech.

 

 1. 12. čtvrtek 14:00 – 16:00

Klub setkávání – Vzpomínáme na vánoční zvyky a tradice. Setkání v klubovně odbočky SONS v Olomouci. Besedu s vánoční tematikou si pro nás připravila naše členka paní Naďa Dvořáková.

 

*********************************************************************************************

 

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

 

* Tradiční novoroční setkání u Kapucínů (4. 1. 2024)

* Jednodenní výlet autobusem do muzea a zámku ve Frýdku-Místku

* Beseda k příležitosti 40. výročí oddílu ZPS Sigma Olomouc

 

Podrobnější informace k plánovaným akcím zasíláme hromadným e-mailem. V případě zájmu o konkrétní pozvánku vám ji rádi po domluvě zašleme poštou.

 

Změna programu je možná, konání akcí si lze telefonicky ověřit.

Pro rychlejší kontakt v případě změny doporučujeme se předem hlásit.

Na akce mimo klubovnu se vynasnažíme držitelům ZTP/P na vyžádání zajistit doprovod.

 

*********************************************************************************************

 

Kontakty na spolupracující organizace:

Tyflopomůcky – 585 415 130, 777 360 348, www.tyflopomucky.cz/olomouc

Tyfloservis – 585 428 111, 776 212 342, www.tyfloservis.cz

TyfloCentrum – 585 423 737, 730 870 776, www.tyflocentrum-ol.cz

Ergones – 730 870 768, www.ergones.czz

Pracovnice pro odstraňování bariér – Bc. Zuzana Znojilová, tel: 730 870 761,

e-mail znojilova@tyflocentrum-ol.cz

 

 

*********************************************************************************************

 

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku

na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

 

Děkujeme Vám!

 

 Na přípravě Informátoru se podílejí:

K. Hájková, J. Duchoňová, K. Kočí, Z. Kundelová, M. Kebrdlová a J. Příborský

 

 

 

 

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce.

Pro členy naší odbočky je vydáván zdarma.

Zpravodaj vychází ve zvětšeném černotisku, ve zvukové verzi,

je rozesílán e-mailem. Na vyžádání jej vytiskneme v Braillově písmu.

Také je umístěn na webových stránkách odbočky.