Olomoucký informátor 10/2022

Publikováno 29.09.2022 13:43 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 10/2022

Vydává:     Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
      Oblastní odbočka Olomouc
      I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
      Tel.: 585 427 750
      Email: olomouc-odbocka@sons.cz
      www.sons.cz/olomouc
      https://www.facebook.com/sons.olomouc


Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků

Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. et Bc. Klára Hájková - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby

Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz

po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Marie Kebrdlová - sociálně aktivizační služby

Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz

po a út 9:00 - 17:30

Ludmila Soltysiaková - odborné sociální poradenství

Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz

čt 12:00 - 16:00

Jiřina Duchoňová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní

Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: jduchonova@sons.cz

po - pá 9:00 - 13:00

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství,
terénní služba pro seniory se ZP

Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz

po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

 pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

 

Návštěvní hodiny:

Odborné sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)

pondělí      9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání

úterý          9  - 14 terénní služba

čtvrtek        9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři

jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

 

Aktivizační setkání a poradenství v prostorách s bezbariérovým přístupem:

Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v přízemí Městského úřadu, nám. Přemysla Otakara.

Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.

Uničov - každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Zapůjčujeme speciální pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den:

pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský

Místopředsedkyně: Bc. et Bc. Klára Hájková

Pokladník: Jiřina Duchoňová

Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová,
Marie Sobotová, Bc. Klára Kočí, Mgr. Marta Cvoligová, Mgr. Jaromír Tvrdoň

NABÍDKA AKCÍ
Klub kutilů - každé pondělí 11:00-13:00 hod.
Klub Pamatováček - každé úterý 10:00-12:00 hod.
Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.
Bowling - každé sudé pondělí 14:00-15:00 hod. v Bowland bowling centru v Šantovce, přihlášení nutné, cena 30 Kč/os., sraz 13:45 před vstupem nebo 13:30 před Poliklinikou na Tržnici
NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY – viz termíny v programu
Jóga s Johankou/členové spoluúčast 100 Kč/4 lekce
Salsa s Martou
Muzikoterapie s panem Vilímkem


ŘÍJEN
3. 10. pondělí 9:00 - 11:00
Aktivizační setkání v Litovli viz výše.


3. 10. pondělí 11:00 – 13:00
Klub kutilů – přijďte si vyzkoušet pletení z pedigu a další zajímavé techniky.


3. 10. pondělí 14:00 – 15:00
Bowling – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se

4. 10. úterý 8:30 - 10:30 Aktivizační setkání ve Šternberku viz výše.


4. 10. úterý 10:00 – 12:00
Klub Pamatováček – trénování paměti za pomoci her a kvízů.


4. 10. úterý 14:00 – 15:30
Klub setkávání MIMOŘÁDNĚ V ÚTERÝ – tradiční beseda v knihovně na Jungmannově ulici. Besedou nás opět provedou nám již dobře známí Petra Mazáčová a Petr Síč. Tématem dnešního setkání bude Historie rozhlasu – 50. a 60. léta. Sraz účastníků 13:50 na tramvajové zastávce Vejdovského, směr Hlavní nádraží.


5. 10. středa 9:00 - 11:00
Aktivizační setkání v Uničově viz výše.


6. 10. čtvrtek 13:30 – 14:30
Salsa MIMOŘÁDNĚ VE ČTVRTEK.


10. – 12. 10. (pondělí - středa)
Sbírkové dny Bílá pastelka - pokud byste měli vy nebo někdo z vašich blízkých a známých zájem se do sbírky zapojit a pomoci nám s prodejem pastelek, kontaktujte prosím Kláru Hájkovou na e-mailu hajkova@sons.cz nebo na tel: 773 793 042. Za každého dobrovolníka budeme moc rádi.
Z organizačních důvodů jsou všechny aktivity s výjimkou muzikoterapie v uvedených dnech zrušeny.


10. 10. pondělí 13:30 – 14:30
Muzikoterapie s panem Vilímkem v prostorách PdF UP na ulici Purkrabská. Sraz účastníků 13:15 před restaurací Drápal, nebo 13:25 před budovou PdF. *Pozn. termín konání je třeba si předem ověřit – může dojít ke změně.


13. 10. čtvrtek 14:00 – 16:00
Klub setkávání – po delší době se k nám vrací oblíbené Křeslo pro hosta, do kterého tentokrát usedne redaktorka rádia Proglas paní Radka Rozkovcová.

17. 10. pondělí 11:00 – 13:00
Klub kutilů – společně trénujeme jemnou motoriku.


17. 10. pondělí 14:00 – 15:00
Bowling – pohybová aktivita, při které se protáhnete i pobavíte.


17. 10. pondělí 15:00 – 16:00
Jóga – nenáročné cvičení, při kterém protáhnete tělo, posílíte dech i mysl.


18. 10. úterý 10:00 – 12:00
Klub Pamatováček – společně posilujeme paměť a logické myšlení.


20. 10. čtvrtek 14:00 – 16:00
Klub setkávání – Společensko-vědomostní hra Máme rádi Česko. Znáte dobře Českou republiku? Rádi se bavíte a soutěžíte? Přidejte se k nám a užijte si příjemné odpoledne plné zábavy a zajímavých informací. Třeba se dozvíte i něco nového.


24. 10. pondělí 11:00 – 13:00
Klub kutilů – společně trénujeme jemnou motoriku.


25. 10. úterý 8:00 – 16:00
Návštěva státního zámku a skleníku v Lednici. Celodenní výlet společně s okolními odbočkami. KAPACITA JE OMEZENA. Podrobnější informace, týkající se programu, odjezdu a ceny budou zájemcům sděleny později. Na akci je nutné se předem přihlásit.


27. 10. čtvrtek 14:00 – 16:00
Klub setkávání – Literární okénko v klubovně.
*********************************************************************************************
PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme


*3. 11. Cestovatelskou přednášku „Itálie všemi smysly“
*Den otevřených dveří společně s TS, TC a TP
*Oblastní shromáždění
*další zajímavé besedy
*********************************************************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit.
Na akce mimo klubovnu se vynasnažíme držitelům ZTP/P na vyžádání zajistit doprovod.
*********************************************************************************************
Kontakty na spolupracující organizace:
Tyflopomůcky – 585 415 130, 777 360 348, www.tyflopomucky.cz/olomouc
Tyfloservis – 585 428 111, 773 227 544, www.tyfloservis.cz
TyfloCentrum – 585 423 737, 730 870 776, www.tyflocentrum-ol.cz
Ergones – 730 870 768, www.ergones.cz
Pracovnice pro odstraňování bariér – Bc. Zuzana Znojilová, tel: 730 870 761, e- mail znojilova@tyflocentrum-ol.cz
*********************************************************************************************
Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.
Děkujeme Vám!
Na setkání s vámi se těší
M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Duchoňová, K. Hájková, K. Kočí a J. Příborský
Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce a Nadace prof. Vejdovského, pro členy naší odbočky je vydáván zdarma