Olomoucký informátor 10/2019

Publikováno 30.09.2019 10:07 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 10/2019


Vydává:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka Olomouc
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.
Je neprodejný.


Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz
po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz
čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz
po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Hájková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)
pondělí 9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání
úterý     9  - 14 terénní služba
čtvrtek  9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Aktivizační setkání a poradenství:
Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:30 do 11:30 v budově radnice (dříve škola pro slabozraké), nám. Přemysla Otakara 777/2.
Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.
Uničov - každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den:
pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

 

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský
Místopředsedkyně: Marie Sobotová
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová, Bc. Klára Hájková

*********************************************************************************************

NABÍDKA AKCÍ

Klub pohybových aktivit - každé druhé pondělí 13:15-14:15 hod.

Klub kutilů - každé pondělí 11:00-13:00 hod.

Klub Pamatováček - každou středu 10:00-12:00 hod.

Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.

Bowling – každé druhé pondělí 14:00-15:00 hod.v Bowland bowling centru v Šantovce, přihlášení nutné, cena 50 Kč/os., sraz 13:45 před vstupem nebo 13:30 před Poliklinikou na Tržnici


Říjen

1. 10. úterý 8:30 - 10:30
Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku - viz výše.

2. 10. středa 9:00 - 11:00
Aktivizační setkání a poradenství - v Uničově - viz výše.

2. 10. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - trénování paměti se vyplatí.

3. 10. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání -  Beseda v knihovně na Jungmanově ulici, aneb „Když divadlo rozmlouvá“. Těšit se můžete na ukázky z divadelních her a rozhlasových inscenací. Na tuto akci je potřeba se přihlásit.
Sraz účastníků: 13:45, na tramvajové zastávce Vejdovského ve směru na Hlavní nádraží.

5. 10. sobota 10:00 - 18:00
Cestovatelský festival zrakově hendikepovaných. V Domě armády pořádá AKTIVKLUB SONS ČR, z. s.  Více informací u pracovníků odbočky.

7. 10. pondělí 9:30 - 11:30
Aktivizační setkání a poradenství - v Litovli - viz výše.

7. 10. pondělí 11:30 - 13:00
Klub kutilů – zveme vás.

7. 10. pondělí 13:15 - 14:15
Klub pohybových aktivit – dle zájmu.

9. 10. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - trénování paměti se vyplatí.

10. 10. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Literární okénko.

14. 10. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - kutíme a kutíme. Vánoce se blíží.

14. 10. pondělí 14:00 - 15:00
Bowling - pokračujeme v trénování. Podrobnosti viz výše v úvodu Nabídky akcí.

16. 10. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček se z organizačních důvodů ruší.

16. 10. středa 7:00 - 20:00
Celostátní jubilejní 20. sbírka Bílá pastelka. Přidáte se? Hledáme dobrovolníky! 

17. 10. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Cestovatelská přednáška Kambodža a Čína. Asií nás provede naše dobrovolnice Marta Cvoligová.

21. 10. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - tvoření nás baví.

21. 10. pondělí 13:15 - 14:15
Klub pohybových aktivit – dle zájmu.

23. 10. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - dobrá paměť je důležitá.

24. 10. čtvrtek 8:00 - 17:00
MIMOŘÁDNÁ AKCE - Celodenní autobusový výlet na Jižní Moravu s návštěvou zámku Milotice a exkurzí do vinného sklípku. Podrobnější informace budou zájemcům sděleny později. Předběžná cena pro členy SONS 300 Kč/os., pro ostatní 400 Kč. Tato cena zahrnuje vstupné, oběd a drobné občerstvení. Přihlášení je nutné.

30. 10. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - společné trénování paměti nás baví.

31. 10. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - po delší době nás opět čeká oblíbené Křeslo pro hosta, do kterého tentokrát usedne vynikající herečka Moravského divadla Olomouc paní Ivana Plíhalová.

Od 23. září jsme do programu opět zařadili cvičení se Světlankou (dle počtu přihlášených), které bude probíhat v klubovně každé druhé pondělí (na střídačku s bowlingem) v čase od 13:15 do 14:15. Zájemci o bezplatné cvičení přihlaste se prosím u pracovníků.  DĚKUJEME

*********************************************************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit
Na akce mimo klubovnu se pokusíme držitelům ZTP/P na vyžádání zajistit doprovod.
*********************************************************************************************
PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* Den otevřených dveří společně s TS a TC.
* Zajímavá klubová setkání a mikulášské Oblastní shromáždění.
* Návštěvu Centra Snoezelen.
* Vánoční koncert.
*********************************************************************************************

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.


Děkujeme Vám!

Na setkání s vámi se těší M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Hájková, K. Kočí a J. Příborský

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma