Olomoucký informátor 10/2018

Publikováno 01.10.2018 08:10 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 9/2018


Vydává:  
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.                                                      
Oblastní odbočka Olomouc
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc
Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

Je neprodejný.


Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz
po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz
čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz
po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Nádvorníková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: nadvornikova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)
pondělí 9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání
úterý     9  - 14 terénní služba
čtvrtek  9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Aktivizační setkání a poradenství:
Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:30 do 11:30 v budově radnice (dříve škola pro slabozraké), nám. Přemysla Otakara 777/2.
Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.
Uničov - každou první středu v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den:
pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský
Místopředsedkyně: Marie Sobotová
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová,
Bc. Klára Nádvorníková

*********************************************************************************************
NABÍDKA AKCÍ

Klub pohybových aktivit - každé druhé pondělí 13:30-14:30 hod.
Klub kutilů - každé pondělí 11:00-13:00 hod.
Klub Pamatováček - každou středu 10:00-12:00 hod.
Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.
Klub vaření - 1x měsíčně v pondělí 11:00-13:00 hod.

Říjen

1. 10. pondělí 9:30 - 11:30
Aktivizační setkání a poradenství - v Litovli - viz výše.

1. 10. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - tvořeníčko tvoření.

2. 10. úterý 8:30 - 10:30
Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku - viz výše.

3. 10. středa 8:30 - 10:30
Aktivizační setkání a poradenství - v Uničově - viz výše.

3. 10. středa 10:00 – 12:00
Klub Pamatováček - trénování paměti se vyplatí.

4. 10. čtvrtek 7:45 - 19:00
Celodenní autobusový zájezd do Boskovic.

8. 10. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - tvoření nás baví.

10. 10. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček, aneb kdo trénuje, vyhrává.

11. 10. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - „Na vlnách retra“ – beseda s malým soutěžním kvízem v knihovně na Jungmannově ulici. Sraz ve 13:50 na zastávce tramvaje Vejdovského směr na nádraží.

15. 10. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů, aneb trénujeme jemnou motoriku.

17. 10. středa
Celorepubliková sbírka Bílá pastelka - HLEDÁME DOBROVOLNÍKY - tričko s logem sbírky odměnou, prosím hlaste se v kanceláři odbočky.
Klub Pamatováček je z organizačních důvodů zrušen.

18. 10. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Další z cestovatelských přednášek (s ochutnávkou speciality) s názvem „Petrohrad a jeho krásy, aneb poznejme Petrohrad prostřednictvím vyprávění studentky rusistiky“.

22. 10. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - pokračujeme v tvoření. Vánoce se blíží.

22. 10 pondělí 13:30 - 14:30
Klub pohybových aktivit - po čase opět cvičíme se Světlankou.

25. 10. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Křeslo pro hosta - tentokrát nás navštíví historik PhDr. Martin Kučera, který nám poví něco o životě dvou nevidomých francouzských bratrů
za dob první republiky.

29. 10. pondělí 11:00 - 13:00
Klub vaření - po delší odmlce opět kuchtíme.

31. 10. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - paměť je potřeba trénovat.

*********************************************************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

*********************************************************************************************
PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme


* Cestovatelskou přednášku o Rumunsku - manželé Balcárkovi budou vyprávět
o své letošní cestě do této turisticky málo navštěvované zemi.

* 15. 11. Den otevřených dveří ke Dni nevidomých - společně s Tyfloservisem, TyfloCentrem a Tyflopomůckami.

* 28. 11. Podzimní Oblastní shromáždění. 

*********************************************************************************************

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku
na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.


Děkujeme Vám!


Na setkání s vámi se těší
M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Nádvorníková,
K. Kočí a J. Příborský


Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce
a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma