Olomoucký informátor 08/2023

Publikováno 28.07.2023 12:55 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

 

č. 8/2023

 

Vydává: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek Oblastní odbočka Olomouc I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Tel: 585 427 750

E-mail: olomouc-odbocka@sons.cz

www.sons.cz/olomouc

www.facebook.com/sons.olomouc

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

 

Je neprodejný.

 

Pracovníci:

 

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků

Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

 

Bc. et Bc. Klára Hájková - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby

Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

 

Mgr. Zuzana Kundelová  - sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství

Tel: 778 758 933, 585 427 750, e-mail: kundelova@sons.cz po a čt 8:30 – 17:00, út 7:00 - 15:30

 

Jiřina Duchoňová – redakce Informátoru OO SONS, pokladní, digitalizace textů, tisk do Braillova písma

Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: jduchonova@sons.cz po – pá 9:00 – 13:00

 

Bc. Klára Kočí – odborné sociální poradenství, terénní služba pro seniory se ZP, sociálně aktivizační služby,

Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz po a čt 7:30 – 17:00, út a st 7:30 – 16:00, pá 7:30 – 13:30

 

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

 

Návštěvní hodiny:

 

Odborné sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)

pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 po objednání

úterý    9:00 – 14:00 terénní služba

čtvrtek 9:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 v kanceláři

jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

 

Aktivizační setkání a poradenství v prostorách s bezbariérovým přístupem:

Litovel – každé první pondělí v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v přízemí Městského úřadu, nám. Přemysla Otakara.

Šternberk – každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.

Uničov – každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

 

Zapůjčujeme speciální pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

 

Kontaktní den:

pondělí 9:00 – 12:00 a 14:00 – 16:30

 

Rada oblastní odbočky Olomouc

 

Předseda: Jan Příborský

Místopředsedkyně: Bc. et Bc. Klára Hájková

Pokladník: Jiřina Duchoňová

Další členové: Mgr. Marta Cvoligová, Táňa Grolichová, Bc. Marie Kebrdlová, Bc. Klára Kočí, Marie Sobotová, Ludmila Soltysiaková, Mgr. Jaromír Tvrdoň

 

***

NABÍDKA AKCÍ  

 

Během prázdninových měsíců červenec a srpen probíhá pravidelně: Klub setkávání - ve čtvrtek. Podrobnější informace jsou uvedeny v plánu akcí.

 

***

 

SRPEN

 

  1. 8. úterý 8:30 - 10:30

Aktivizační setkání ve Šternberku – podrobnější informace viz výše.

 

  1. 8. čtvrtek 14:00 – 16:00

Prázdninová sportovní výzva - Adventure golf v centru OMEGASPORT Olomouc. Tento druh golfu jsme letos vyzkoušeli již v červnu a díky kladné odezvě zúčastněných zařazujeme návštěvu znovu na prázdninový program. Velkou výhodou oproti klasickému minigolfu je možnost pohybovat se přímo po golfovém hřišti a důkladně tak prozkoumat všechny překážky, kterými jsou různé terénní přírodní nerovnosti bránící míčku v cestě. Sraz účastníků ve 13:40 u tramvajové zastávky na nám. Hrdinů (na rohu ulice Riegrova). Na akci se prosím předem přihlaste, vstupné bude řešeno se slevou jako skupinové a jeho cenu Vám upřesníme dle počtu účastníků. Držitelům průkazu ZTP/P se na vyžádání vynasnažíme zajistit průvodce.

 

  1. 8. středa 8:00 – 16:00

Výlet zájezdovým autobusem na hrad Sovinec a do řezbářské galerie v Jiříkově. Podrobnosti v samostatné pozvánce rozeslané emailem.

 

  1. 8. čtvrtek 14:00 – 16:00

Poznávací plavba historickou Olomoucí a procházka po náplavce v Olomouci nově vzniklým nábřežím Josefa Jařaba. Do centra Olomouce se po slavnostním otevření nové náplavky vrací Ololoď a poznávací plavby. Účastníky akce čeká plavba po Moravě s výkladem a komentovaná procházka náplavkou v okolí přístaviště. Na tuto akci je nutné se předem přihlásit a vzhledem k charakteru akce je důležité, aby měli držitelé průkazu ZTP/P průvodce (na vyžádání vynasnažíme průvodce zajistit). Sraz účastníků ve 13:45 u tramvajové zastávky Žižkovo nám.

(u Pedagogické fakulty). Cena plavby lodí bude upřesněna v případě skupinové slevy (aktuálně dle platného ceníku dospělí 220,- / sleva děti, senioři, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 170,-).

 

  1. 8. čtvrtek 8:50 – 16:30

Celodenní výlet do Starého Města u Uherského Hradiště. Návštěva Slováckého muzea a KovoZoo. V muzeu se můžeme těšit na netradiční multimediální expozici, která nás vtáhne do příběhu postav zachycených v dějinných okamžicích Velké Moravy. Tato expozice je přizpůsobena nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. Vstupné do muzea je pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P zdarma, pro seniory 80,- / os. Nedaleko od muzea se nachází KovoZoo, což je originální zoologická zahrada, jejíž obyvatelé jsou vyrobeni z kovového šrotu, avšak téměř k nerozeznání od živých zvířat. Jedná se o unikát, který by bylo škoda nenavštívit. Novinkou je otevření kovárny, kde se pod rukama uměleckých kovářů exponáty rodí. Sraz účastníků 8:55 na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci u eskalátorů. Na tuto akci je nutné se předem přihlásit a vzhledem k charakteru akce je důležité, aby měli držitelé průkazu ZTP/P průvodce (na vyžádání se vynasnažíme průvodce zajistit). Vstupné do KovoZoo je dle platného ceníku pro držitele průkazu ZTP/P a jejich průvodce zdarma, pro držitele průkazu ZTP a seniory 140,-/ os. Předpokládaný návrat do Olomouce mezi 15:30 – 16:30 na hlavní vlakové nádraží.

 

  1. 8. čtvrtek od 14:30 – 17:00

Přeložený koncert v rámci 29. ročníku festivalu Dny umění nevidomých. Koná se v budově Hospice na sv. Kopečku, nám. Sadové 4/24, Olomouc - Svatý Kopeček. Vystoupí nevidomá zpěvačka a klavíristka Ráchel Skleničková. Bližší informace a vstupenky budou k dispozici u pracovníků odbočky. V případě zájmu možný sraz účastníků 14:10 před hlavním nádražím v Olomouci a společný odjezd autobusem č. 11 na Svatý Kopeček.

 

***

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

 

* 7. 9. 2023 exkurze Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

* 11. – 14. 9. 2023 - vícedenní pobyt v Horní Lipové aneb „Babí léto na horách“, cena 3000,-, poslední volná místa (podrobnou pozvánku a program pobytu je možné zaslat na vyžádání)

* 19. 9. 2023 přednáška pořádaná Magistrátem města Olomouce na téma „Zážitková první pomoc Marka Balického – záchranáře na cestách“

* Muzikoterapie

 

Podrobnější informace k plánovaným akcím zasíláme hromadným e-mailem. V případě zájmu o konkrétní pozvánku vám ji rádi po domluvě zašleme poštou.

 

Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit.

Na akce mimo klubovnu se vynasnažíme držitelům ZTP/P na vyžádání zajistit doprovod.

 

***

 

Kontakty na spolupracující organizace:

Tyflopomůcky – 585 415 130, 777 360 348, www.tyflopomucky.cz/olomouc Tyfloservis – 585 428 111, 776 212 342, www.tyfloservis.cz TyfloCentrum – 585 423 737, 730 870 776, www.tyflocentrum-ol.cz Ergones – 730 870 768, www.ergones.cz Pracovnice pro odstraňování bariér – Bc. Zuzana Znojilová, tel: 730 870 761,

e- mail znojilova@tyflocentrum-ol.cz

 

***

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

 

Děkujeme Vám!

 

Na přípravě Informátoru se podílejí: K. Hájková, J. Duchoňová, K. Kočí, Z. Kundelová, M. Kebrdlová a J. Příborský

 

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce.

Pro členy naší odbočky je vydáván zdarma.

 

Zpravodaj vychází ve zvětšeném černotisku, ve zvukové verzi, je rozesílán e-mailem. Na vyžádání jej vytiskneme v Braillově písmu. Také je umístěn na webových stránkách odbočky.

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A POHODOVÉ LÉTO!!!