Olomoucký Informátor 4/2020 - MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ

Publikováno 03.04.2020 12:29 Odbočka Olomouc


 

OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 4/2020

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ


Vydává:  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka Olomouc 
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz, po a út 9:00 - 17:30

Ludmila Soltysiaková - sociálně právní poradenství
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz, čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz, po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Hájková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby, sociálně právní poradenství, terénní služba pro seniory se ZP
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

Pevná linka 585 427 750 má záznamník, kde nám můžete zanechat vzkaz.

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: probíhá telefonicky
pondělí 9 - 12 a 12:30 - 16:30
úterý 9 - 14
čtvrtek 9 - 12 a 12:30 - 17:00
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

DO ODVOLÁNÍ JE PŘERUŠENO:
Kluby a aktivizační setkávání v Olomouci, Šternberku a Uničově
Půjčování pomůcek
Kontaktní den
Rušíme i plánované Oblastní shromáždění
V případě nouze a potřeby kontaktujte předsedu odbočky J. Příborského: 778 412 710, priborsky@sons.cz

Rada oblastní odbočky Olomouc
Předseda: Jan Příborský
Místopředsedkyně: Marie Sobotová
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová, Bc. Klára Hájková

*********************************************************************************************

Vážení přátelé,

Vzhledem k nouzovému stavu, vyhlášenému Vládou ČR v souvislosti s epidemií koronaviru, předkládáme vám mimořádné vydání zpravodaje. Naleznete v něm nejdůležitější informace, které Vám v těchto dnech mohou pomoci. Dbejte prosím pokynů a doporučení příslušných úřadů a buďte ohleduplní ke svému okolí. I přes omezené fungování OO SONS Olomouc jsme s vámi a v případě potřeby vám rádi podáme další informace na níže uvedených kontaktech.

Také se na vás obracíme s výzvou: Napište nebo zavolejte nám, jak trávíte volný čas doma, co vás baví, co vás potěší, co doporučíte ostatním, když nemůžete ven? Už teď se těšíme na vaše postřehy, náměty a nápady.

Věříme, že když budeme všichni táhnout za jeden provaz, jistě náročnou situaci brzy bez úhony zvládneme!

Vaši pracovníci Oblastní odbočky

 

 

NAŠE OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ:

Dostali jsme se do fáze, kdy všem, kteří potřebovali roušky a dezinfekci, jsme tyto zdravotnické potřeby během posledních 14 dnů doručili. Jednak sami, ale hlavně díky ochotným dobrovolníkům z řad studentů nebo pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. Byly to slečny a mladé paní Lenka, Eliška a Kristýna
a mladí muži Tomáš, Radim a Jan.

Naše poděkování směřujeme k pracovníkům
a hercům Divadla Tramtarie, které bylo prvním dodavatelem roušek, hned poté pro nás začala šít naše dlouholetá dobrovolnice paní Zuzka Valihrachová, která k dnešnímu dni pro naše členy našila neuvěřitelných 100 kusů.

Dalšími výrobci roušek byla členka Oblastní rady naší odbočky Táňa Grolichová, naši přátelé bratři kapucíni, členky studentského divadla
Na balkoně a také se zapojila Mgr. Dana Gronychová z přírodovědecké fakulty UP.

Myslel na nás i Krajský úřad, který pro všechny odbočky v našem kraji dodal na 280 roušek
na jedno použití.

Dezinfekci jsme vám mohli dodat díky vedoucímu Katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého prof. RNDr. Janu Hlaváčovi, Ph.D., který pro naše členy věnoval 10 l dezinfekčního prostředku.

Velké poděkování patří Mgr. Bronislavě Paučkové, která nám také bezplatně zajistila 50 plastových lahviček s rozprašovačem.

Další dezinfekci nám dodal Magistrát města Olomouce a taktéž Nadace prof. Vejdovského.

Doba je pro nás všechny náročná, ale i nyní se ukázalo, že právě krizová situace nás stmeluje a že se najde spousta ochotných lidí, kteří chtějí pomoci jiným, kteří tuto pomoc potřebují.

Takže ještě jednou - vy všichni, kteří jste nám jakýmkoliv způsobem pomohli a věnovali nám svůj čas, někdy i prostředky, přijměte náš upřímný a velikánský dík!

 

ROUŠKY A DEZINFEKCE

Máme obojí v menším množství k dispozici. Pokud tyto zdravotnické pomůcky ještě nemáte, volejte, pište! Najdeme způsob, jak vám je doručit, i když to třeba nebude hned druhý den.

Textilní roušky - noste max. 4 hodiny, po každém použití je vyperte, minimálně 15 minut vyvařte a po usušení vyžehlete. Mějte k dispozici minimálně roušky dvě.

Jednorázové papírové roušky - použijte jednou, nejdéle 2, maximálně 3 hodiny, pak je vložte do samostatného igelitového obalu a vyhoďte do komunálního odpadu.

Po každé manipulaci s použitou rouškou i před použitím si vydezinfikujte ruce.

Dezinfekce - prostředek, který jsme vám dodali, odpovídá normě Světové zdravotnické organizace. Na každé lahvičce, kterou jsme vám dodali, je uvedeno jeho složení.

Použití: Nejprve si vždy důkladně umyjte ruce, vysušte si je a pak si na dlaň stříkněte jednu až dvě dávky z rozprašovače. Tekutinu si důkladně vetřete
do pokožky na dlani i na hřbetu rukou.

Dezinfikovat lze i menší povrchy - kliky, mobilní telefony, vypínače, zvonky, madla, klíče, klávesnice počítačů atd. Očistu provádějte čistým hadříkem, na který nastříkejte několik dávek z rozprašovače.

 

ČINNOST ODBOČKY VE STAVU NOUZE

Přerušení klubových aktivit naší odbočky pokračuje a platí až do odvolání!

Jakmile bude situace příznivější a budeme se moci opět scházet, určitě se Vám včas ozveme.

Nadále však platí, že můžete využít služeb odborného sociálního poradenství
či pomoci se zajištěním roušek a nákupů nebo odeslání poštovních zásilek, apod. Všichni pracovníci jsou k dispozici na telefonech nebo prostřednictvím e-mailu. Neobávejte se požádat o pomoc! Proto jsme tady! Děkujeme za pochopení!

OMEZENÍ POHYBU OSOB A NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU

Vláda ČR rozhodla 30. března o prodloužení omezení pohybu a uzavření obchodů a restaurací do 11. 4. 2020.

Od 25. 3. platí úprava vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Zákaz vstupu jiných osob
do prodejen je stanoven na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky
a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory
a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Doporučuje se, aby osoby starší 70 let omezili svůj pohyb mimo domov
na minimum a nákupy si zajistili jinou osobou, kurýrem nebo dobrovolníky z různých organizací.

Obraťte se na nás, pomůžeme vám nákup zajistit. Někteří z vás již této možnosti využili.

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY V DOBĚ STAVU NOUZE

Naléhavé volání ohledně koronaviru 1212

Krajská hygienická stanice Olomouc 585 719 719  

Magistrát města Olomouce 800 606 800

 

Nadační fond Českého rozhlasu nabízí pomoc

Stávající situace související s vyhlášeným nouzovým stavem v celém Česku
a přijatými preventivními opatřeními pro mnohé zrakově postižené může být náročná a znemožnit běžnou pracovní činnost. Nadační fond je připraven pomoci jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením a rodinám, které pečují
o nezaopatřené děti s těžkým zrakovým postižením, které se ocitly v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření kvůli šíření nákazy COVID-19. 

K tomuto účelu je celoročně otevřený program Člověk v nouzi, který je s účinností od 19. 3. 2020 rozšířen o pomoc pečujících osob, které v důsledku uzavření školských zařízení a stacionářů a dalších sociálních služeb nemohou docházet
do zaměstnání či vykonávat SVČ. Dále si o podporu mohou požádat i osoby samostatně výdělečně činné s těžkým zrakovým postižením, které v důsledku bezpečnostních opatření nemohou vykonávat svoji činnost.

Podmínky pro žadatele z obou skupin najdete na stránkách Nadačního fondu:
https://svetluska.rozhlas.cz/covid-19-rozsirena-podpora-jednotlivcu-v-ramci-grantoveho-programu-clovek-v-8165419
a na mobilu u Michaely Pošvářové,  koordinátorky nadačních příspěvků:
734 151 309.

 *********************************************************************************************

PORADENSKÉ OKÉNKO 

Informace o některých opatřeních v souvislosti s nemocí COVID-19 

Ošetřovné 

Ošetřovné je dávka z nemocenského pojištění, která slouží jako náhrada výdělku osobám, které se potřebují starat o děti, a proto nemohou vykonávat svoji dosavadní práci, nově náleží po celou dobu, po kterou budou uzavřena školská zařízení. Zatímco běžně lze tuto dávku čerpat jen při péči o dětí mladší deseti let, byl věk zvýšen do 13. narozenin dítěte.

Dávka náleží i rodičům pečujícím o nezaopatřené dítě, které pobírá příspěvek
na péči (od 1. stupně závislosti), když bylo uzavřeno školské či dětské zařízení, jež dítě navštěvovalo - zde již není omezení věkem 13 let.

Nárok na ošetřovné budou mít i osoby, které pečují o osobu s nárokem
na příspěvek na péči, pokud příjemce příspěvku běžně pobývá v zařízení poskytujícím sociální službu, bylo-li zařízení uzavřeno, tyto osoby musí sdílet společnou domácnost. V tomto případě však nejde jen o vztah rodič/dítě.
Ošetřovné činí 60 % vyměřovacího základu zaměstnance, tedy stejně jako nemocenské po prvních 30 dnů dočasné pracovní neschopnosti. 

K žádosti o dávku je třeba přiložit potvrzení o uzavření příslušného zařízení, které vám je zařízení povinno vydat ještě ve stejný den, kdy o ně požádáte, žádost s tímto potvrzením zašlete svému zaměstnavateli. Na konci každého měsíce,
po který zůstanou zařízení uzavřena  - přejme si, aby tato doba byla co nejkratší - bude třeba ještě vyplnit výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, v němž se zaškrtává počet dní, po který rodič či jiná osoba o dítě
či příjemce příspěvku na péči pečovala; to proto, že při péči je možné se střídat s jinou osobou a zaměstnavatel, resp. okresní správa sociálního zabezpečení potřebuje vědět, kolik dní zaměstnanec pečoval a kolik dní odpracoval.

 Ošetřovné bylo dávkou dostupnou pouze zaměstnancům, ovšem dle mimořádného opatření vlády o něj budou moci požádat i osoby samostatně výdělečně činné, a to i ty, které nebyly nemocensky pojištěny. Žádat budou prostřednictvím živnostenského úřadu, výše příspěvku byla stanovena na 424 Kč za den s tím, že jde o dny kalendářní. Žádat mohou osoby, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávají jako hlavní.

Zjednodušení řízení o nepojistných sociálních dávkách 

Usnesení vlády č. 130/2020 Sb. v období nouzového stavu usnadňuje vyřizování žádostí a minimalizuje nutnost osobních návštěv na úřadech.

Umožňuje podávat žádosti také elektronicky na formuláři předepsaném MPSV, bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti. 

Podle tohoto právního předpisu je dokonce představitelné, aby žádost byla podána např. jen telefonicky nebo e-mailem (i bez podpisu). Pokud žadatele úřad nevyzve k doplnění, může i takto podaná žádost být platná.

Od 24. 3. se také ruší po dobu nouzového stavu zpoplatnění zasílání zpráv z datových schránek do datových schránek „soukromých“ osob, tedy nikoliv orgánů veřejné moci, do nichž je zasílání zpráv bez poplatků běžné. 

Úspěšný boj s koronavirem přeje Luboš Zajíc 

Zdroj: www.sons.cz

 

 *********************************************************************************************

 

 DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

INTERNETOVÝ OBCHOD ROHLÍK pro seniory a držitele průkazů OZP 

Pokud jste držiteli průkazů TP,  ZTP nebo ZTP nebo jste starší 65 let, bude vám objednané zboží (min. za 500 Kč) dovezeno bezplatně až před váš byt a to díky nadaci Taťány Kuchařové, která tuto  službu podporuje.

Můžete využít objednávky po telefonu na bezplatnou linku 800 730 740.

S první objednávkou se zákazník zaregistruje a při první donášce zboží doloží příslušné doklady (OP, TP, ZTP nebo ZTP-P).

Operátorky v callcentru Rohlíku vám při výběru zboží vždy pomohou. Věříme, že zrakově postižení možnosti nákupu až do domu rádi využijí, zvláště nyní v období stavu nouze.

Zdroj: www.rohlik.cz

******************** 

Senior Pointy rozjely telefonní linku pro ohrožené 

Senior Pointy spustily nově linku pro všechny seniory v České republice:
840 111 122
. Podají informace či zprostředkují pomoc 24 hodin denně 7 dní
v týdnu. 

Zdroj: www.helpnet.cz

********************  

Linka psychosociální pomoci a podpory pro zvládání krize v období epidemie COVID-19

 Potřebujete s někým mluvit? Cítíte tíseň?  Máte strach? Jste osamělí? Víte
o někom, kdo by potřeboval pomoc nebo podporu? Máte výčitky? Máte doma „ponorku"? Máte pocit, že vás někdo obviňuje? Jste naštvaní? Cítíte bezmoc? Nemáte informace a chcete o tom někomu dát vědět?

Nezůstávejte s tím sami! 

Zavolejte na telefon 950 770 604

napište na e-mail: linkapomocihzs@seznam.cz 

Od 8:00 do 20:00 jsou Vám k dispozici dobrovolníci HZS Olomouckého kraje. Hovořit s Vámi budou lidé, kteří umí pracovat s krizí.

Zdroj: www.krajpomaha.cz

 

*********************************************************************************************

JEDNOU VĚTOU

 

ZNÁTE TV PROGRAM ČT 3? 

ČT3 je dočasná televizní stanice České televize, jejíž vysílání bylo zahájeno 23. března 2020. Důvodem je snaha televize pomoci nejohroženější skupině - starším lidem, kteří jsou v této době nuceni zůstávat doma. Stanice je svým laděním klidnější a podávání všech informací přizpůsobené seniorům. Vysílá denně od 9 do 17:25 hodin. Programová nabídka se opírá o výběr ze zlatého televizního fondu, tematické magazíny i základní informační servis.

Zdroj: www.seznam.cz 

*********************************************************************************************

 „Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“                                                                                        

John Lennon
*********************************************************************************************

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.“              

Ralph Waldo Emerson
*********************************************************************************************

 STŘÍPKY Z AKCÍ 

Beseda o obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc 

Díky Klubu setkávání ve čtvrtek 27. února měli těžce zrakově postižení členové OO SONS Olomouc a jejich průvodci možnost seznámit se s obecně prospěšnou společností Maltézská pomoc. Pozvání do naší klubovny přijala ředitelka jejího olomouckého centra Mgr. Lucie Švábová, která všem přítomným, z nichž většina o této službě dříve neměla bližší informace, nejprve vysvětlila okolnosti vzniku služby a principy, na kterých je tato nestátní nezisková organizace založena.  Posluchačům při promítání své připravené prezentace upřesnila, jakým cílovým skupinám se Maltézská pomoc věnuje a jakým způsobem jim dokáže pomoci v obtížných životních situacích. Také samozřejmě popsala, jak probíhá spolupráce mezi asistenty, dobrovolníky a klienty.

Maltézskou pomoc nám představila nejen, co se týče konkrétních nabízených služeb, ale také uvedla velké množství zajímavých příkladů ze své praxe. Tento Klub setkávání byl pro všechny, kdo se ho zúčastnili velice přínosný, protože se dozvěděli
o možnostech, které jim samotným nebo jejich blízkým Maltézská pomoc může nabídnout. Podle reakcí a zvídavých otázek posluchačů soudíme,
že alespoň část z nich nebo jejich blízkých se na paní Švábovou v budoucnu obrátí. I my sami jsme rádi za případnou možnost spolupráce, kterou nám paní Mgr. Švábová nabídla, protože se může jednat o služby navazující na činnost OO SONS Olomouc.

Klára Kočí

 Cestovatelská přednáška o Tibetu a Nepálu 

Jsou místa, kam se turisté běžně nedostanou. Patří mezi ně i dvě asijské země - Tibet a Nepál, o nichž dne 13. 2. v rámci Klubu setkávání těžce zrakově postiženým členům OO SONS Olomouc a jejich průvodcům vyprávěla paní Světluše Kostrunková, jíž říkáme Světlanka. A ano, máte pravdu, že pod jejím vedením naši členové již delší dobu pravidelně protahují své tělo při nenáročném cvičení s prvky tai-chi, tedy na našem Klubu pohybových aktivit.

Pro všechny přítomné bylo obohacující se díky této cestovatelské přednášce paní Světlanky dozvědět informace o zemích, které jsou pro Evropana tajemné - zejména co se týče zvyků a mentality tamějších obyvatel. Paní Světlanka měla připravené promítání chronologicky seřazených fotografií z cest se svými blízkými, které náležitě doprovodila slovním komentářem a ten dále rozvíjela i díky zvídavým otázkám všech zúčastněných. Popsala jim současná pravidla pro pohyb v těchto zemích, tedy pravidla související s politickou situací nebo přírodními podmínkami a také zvyky, které jsou spjaty s místním náboženstvím. Navíc
pro všechny připravila ochutnávku tibetského čaje a nabídla možnost si i hmatem prohlédnout předměty, které si s sebou přivezla domů na památku. Získávání velice zajímavých nových informací v příjemné atmosféře tak bylo obohaceno
i o chuťové a hmatové zážitky.

Klára Kočí

 

*********************************************************************************************

ZAJÍMAVOSTI

Křest knihy o prof. V. Vejdovském na Lékařské fakultě UP 

Profesní i osobní život proslulého očního lékaře
a prvního děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého Václava Vejdovského přibližuje nová kniha, jejíž autorkou je Renáta Klvačová.  Publikace vyšla v edici Nadace profesora Vejdovského, jedním
z jejích kmotrů se stal současný děkan olomoucké medicíny Josef Zadražil.*

Renáta Klvačová strávila prací na knize o legendě československého očního lékařství tři roky. „Jsem ráda, že jsem mohla z podnětu Nadace profesora Vejdovského tento částečně zapomenutý příběh významného oftalmologa a prvního pověřeného děkana Lékařské fakulty UP připomenout
i veřejnosti. Překvapilo mě, v kolika archivech jsem stopy Václava Vejdovského nalezla. Prameny k jeho vědecké a pedagogické činnosti jsem čerpala především v jeho osobním fondu uloženém v univerzitním archivu.

Ale jeho osobní život, který čtenáře také zajímá, jsme neznali. Profesor Vejdovský neměl přímé potomky a i o hledání osudů jeho tří bratrů by se mohla napsat samostatná kapitola,“ uvedla autorka.

Charakterové rysy osobnosti prvního děkana lékařské fakulty vyzdvihli během olomouckého křtu knihy i její kmotři. „V současnosti je vzácné najít člověka, který by byl tak pevný ve svých zásadách, jako byl on. Byl členem protinacistického odboje, byl vězněn gestapem, v roce 1968 pak podepsal manifest 2000 slov a ani přes pohrůžky tehdejšího ministra školství svůj podpis neodvolal. Můžeme být právem hrdí na to, že prvním děkanem fakulty byl člověk jeho charakteru
a vlastností,“ řekl současný děkan lékařské fakulty Josef Zadražil.
„Naše sestry na něj vzpomínají ne jako na génia očního lékařství, ale především na člověka s velkým srdcem.“ - přidala další z trojice olomouckých kmotrů sestra Cecílie z Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Sestry tohoto řádu sloužily po boku profesora Vejdovského na oční klinice i v době, kdy
na jiných klinikách již byla jejich přítomnost režimem zakázána. Třetím kmotrem se stal předseda olomoucké odbočky Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých Jan Příborský. Spolu s kmotry biografickou publikaci
na Teoretických ústavech pokřtila šampaňským i předsedkyně správní rady Nadace profesora Vejdovského Olga Sýkorová. Během křtu zaznělo také několik úryvků z knihy, které přednesl herec a moderátor Vladimír Hrabal.

 

Václav Vejdovský (* 15. 2. 1896 v Praze, + 28. 9. 1977 v Olomouci)

Jedna z nejvýznamnějších osobností očního lékařství u nás, dlouholetý přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL, pedagog, vědec. Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval dvouleté studium očního lékařství v Paříži, poté nastoupil v roce 1921 na oční kliniku v Brně. V roce 1928 byl jmenován primářem očního oddělení tehdejších Zemských ústavů v Olomouci, oddělení, později kliniku vedl 42 let.

Provedl téměř 18 tisíc operací, mimo jiné 251 transplantací rohovky. Jako první
na světě provedl rekonstrukci slzného kanálku sliznicí dutiny ústní
a jako první v Československu aplikoval tak zvanou Denigovu plastiku
při poleptání oka. Za celoživotní práci o pacienty obdržel v roce 1967 Řád práce. Vedle zásluh v oblasti očního lékařství má i podíl na obnovení olomoucké univerzity po druhé světové válce. V letech 1948 a 1954-1958 byl děkanem Lékařské fakulty UP. Založil mimo jiné Spolek českých lékařů v Olomouci, jemuž dlouhou dobu předsedal, a inicioval vznik základní školy pro slabozraké děti
v Litovli, dnešní SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci. Byl vášnivý turista, milovník přírody, zajímal se také o historii a umění.

(Kráceno. Celou verzi článku uveřejňujeme ve zvukové variantě Olomouckého informátoru)

Zdroj: www.zurnal.upol.cz

 

*********************************************************************************************

HÁDANKA PRO BYSTRÉ HLAVY

Na světě vypukla nemoc působící nepříjemné škytání. Naštěstí existuje lék - černé a bílé tabletky. Kdo si dá jednu bílou a jednu černou tabletku, škytání se vyhne. Kdo si dá tabletek moc, málo nebo jen jednu barvu, škytá mnohem víc. Nevidomý má 4 úplně stejné tabletky, dvě jsou černé a dvě bílé. Ale nemá nikoho nablízku, ani žádný rozlišovač barev.

Jak si sám poradí? Úspěšní luštitelé od nás získají hudební CD. Pište nebo volejte.

*********************************************************************************************

VTIPY NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Co nikdy neuslyšíte od policajta během epidemie?

"Pil jste? Dýchněte na mě!"

***

Z novodobé pohádky o Popelce:

"Rýma, kašel, roušky prošívané ..., ale chřipka to není, jasný pane."

***

Sněhurka už má jenom šest trpaslíků. Kejchal je v karanténě.

***

V obchodě u Vietnamce:  "Nemáš náhodou koronavirus?"  
"Nemám, ale zítla dodam ...."

***

TV Receptář príma nápadů:

Tak roušky jsme si už ušili z triček, trenýrek, podprsenek a šňůrek do bot.

A nyní se s naší kamerou podíváme k panu Kropáčkovi z Manětína, který ze staré ždímačky, králíkárny a několika součástek z mopeda vyrobil nový plicní ventilátor pro 5 osob...

Tak přátelé, do toho. Musíme si pomáhat, doba je vážná!

***

Pokud budou školy ještě dlouho zavřené, rodiče najdou vakcínu dřív než vědci.

***

Nová adrenalinová zábava v obchodě. V igelitových rukavicích zkuste otevřít igelitový pytlík.  

 

*********************************************************************************************

Dané situaci přiměřené, alespoň trochu příjemné Velikonoce přejí pracovníci oblastní odbočky SONS Olomouc

 *********************************************************************************************

Kontakty na spolupracující organizace:

Tyflopomůcky – 585 415 130, 777 360 348, www.tyflopomucky.cz/olomouc

Tyfloservis – 585 428 111, 773 227 544, www.tyfloservis.cz

TyfloCentrum – 583 034 528, 773 642 932, www.tyflocentrum-ol.cz

Ergones – 583 034 536, 730 870 768, www.ergones.cz

 

*********************************************************************************************

 

OBSAH

 

PORADENSKÉ OKÉNKO ……………………………………………………………... 5

DŮLEŽITÉ INFORMACE ……………………..………...…………………………… 6

JEDNOU VĚTOU ……………………………………………………………………... 7

STŘÍPKY Z AKCÍ ……………………………………………………………………… 8

ZAJÍMAVOSTI ………………………………………………………………………… 9

HÁDANKA PRO BYSTRÉ HLAVY …………………………………………………. 10

VTIPY NA AKTUÁLNÍ TÉMA ……………………………………………………….. 11 

 

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku
na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

Děkujeme Vám! 

Na setkání s vámi se těší

  1. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Hájková, K. Kočí a J. Příborský

 

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce
a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma