Olomoucký Informátor 12/2019

Publikováno 27.11.2019 13:52 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 12/2019


Vydává:  
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka Olomouc
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc
Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

Je neprodejný.


Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz
po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz
čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz
po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Hájková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)
pondělí 9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání
úterý     9  - 14 terénní služba
čtvrtek  9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Aktivizační setkání a poradenství:
Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:30 do 11:30 v budově radnice (dříve škola pro slabozraké), nám. Přemysla Otakara 777/2.
Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.
Uničov - každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den:
pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský
Místopředsedkyně: Marie Sobotová
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová,
Bc. Klára Hájková

*********************************************************************************************
NABÍDKA AKCÍ

Klub pohybových aktivit – každé liché pondělí 13:15-14:15 hod.
Klub kutilů – každé pondělí 11:00-13:00 hod.
Klub Pamatováček – každou středu 10:00-12:00 hod.
Klub setkávání – každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.
Bowling – každé sudé pondělí 14:00-15:00 hod. v Bowland bowling centru v Šantovce, přihlášení nutné, cena 50 Kč/os., sraz 13:45 před vstupem nebo 13:30 před Poliklinikou na Tržnici

Prosinec

2. 12. pondělí 9:30 - 11:30
Aktivizační setkání a poradenství - v Litovli - viz výše.

2. 12. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů – dokončujeme výrobky.

2. 12. pondělí 13:15 - 14:15
Klub pohybových aktivit - protahovací cvičení se Světlankou.

3. 12. úterý 8:30 - 10:30
Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku - viz výše.

4. 12. středa 9:00 - 11:00
Aktivizační setkání a poradenství - v Uničově - viz výše.

4. 12. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - Mikulášské trénování paměti.

5. 12. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - beseda s vedoucí prodejny Tyflopomůcek Jindřiškou Dvorskou, aneb co nového v Tyflopomůckách.

9. 12. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - Vánoce už klepou na dveře. Kdo můžete, prosím přijďte.

9. 12. pondělí 14:00 - 15:00
Bowling - speciální předvánoční turnaj pro všechny příznivce této skvělé hry.
Na tuto akci je potřeba se přihlásit.

10. 12. úterý 7:00 - 13:00
Prezentace výrobků odbočky na poliklinice u Tržnice. Pozvěte všechny známé!!!

10. 12. úterý 14:00 - 15:00
MUZIKOTERAPIE s panem Vilímkem. Platí pro předem přihlášené. V případě zájmu o účast se na volná místa informujte u pracovníků odbočky.

11. 12. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - zábavné trénování paměti a logického myšlení.

11. 12. středa 14:00 - 15:00
Společná návštěva stánku Dobrého místa pro život na Horním náměstí v rámci Olomouckých vánočních trhů. Prodej punčů pouze dnes pro naší odbočku!
SRAZ: 13:45 na zastávce před Galerií Moritz.  PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT!

12. 12. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Vánoční besídka, aneb je nejvyšší čas naladit se na Vánoce. Z důvodu omezené kapacity klubovny prosíme, aby se zájemci hlásili předem u pracovníků odbočky. Vzorky cukroví vítány.

16. 12. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - předvánoční tvoření.

16. 12. pondělí 13:15 - 14:15
Klub pohybových aktivit, aneb je potřeba se před Vánoci ještě protáhnout.

18. 12. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček je z organizačních důvodů zrušen.

18. 12. středa 13:30 - 14:30
Předvánoční muzicírování v Domově seniorů POHODA. Více viz pozvánka.

19. 12. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Literární okénko s vánoční tématikou.

29.12. neděle 18:30
5. benefiční vánoční koncert Světlo ve tmě – v kapucínském kostele na Dolním náměstí. Vstupné pro členy odbočky, ZTP a ZTP/P 50 Kč, ostatní 100 Kč.

*********************************************************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit.
Na akce mimo klubovnu se pokusíme držitelům ZTP/P na vyžádání zajistit doprovod.
*********************************************************************************************
PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* Novoroční setkání u kapucínů.
* Lednové zpívánky.
* Zajímavá klubová setkání.
* Cestovatelské přednášky.
* Klub šachistů.
*********************************************************************************************

Kontakty na spolupracující organizace:
Tyflopomůcky – 585 415 130, 777 360 348, www.tyflopomucky.cz/olomouc
Tyfloservis – 585 428 111, 773 227 544, www.tyfloservis.cz
TyfloCentrum – 583 034 528, 773 642 932, www.tyflocentrum-ol.cz
Ergones – 583 034 536, 730 870 768, www.ergones.cz

*********************************************************************************************

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.


Děkujeme Vám!


Na setkání s vámi se těší M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Hájková, K. Kočí a J. Příborský

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma