Olomoucký Informátor 12/2018

Publikováno 27.11.2018 12:18 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 12/2018


Vydává:  
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.                                                      
Oblastní odbočka Olomouc
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc
Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

 Je neprodejný.


Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz
po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz
čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz
po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Nádvorníková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: nadvornikova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)
pondělí 9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání
úterý     9  - 14 terénní služba
čtvrtek  9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Aktivizační setkání a poradenství:
Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:30 do 11:30 v budově radnice (dříve škola pro slabozraké), nám. Přemysla Otakara 777/2.
Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.
Uničov - každou první středu v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den:
pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský
Místopředsedkyně: Marie Sobotová
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová,
Bc. Klára Nádvorníková

******************************************

NABÍDKA AKCÍ

Klub pohybových aktivit - každé druhé pondělí 13:30-14:30 hod.
Klub kutilů - každé pondělí 11:00-13:00 hod.
Klub Pamatováček - každou středu 10:00-12:00 hod.
Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.
Klub vaření - 1x měsíčně v pondělí 11:00-13:00 hod.

Prosinec

3. 12. pondělí
Aktivizační setkání a poradenství - v Litovli - z organizačních důvodů zrušeno.

3. 12. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - nacvičujeme jemnou motoriku.

3. 12. pondělí 13:30 - 14:30
Klub pohybových aktivit - protahovací cvičení s prvky tai-chi.

4. 12. úterý 8:30 - 10:30
Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku - viz výše.

5. 12. středa 8:30 - 10:30
Aktivizační setkání a poradenství - v Uničově - viz výše.

5. 12. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - i trénování paměti může být zábava.

6. 12. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Křeslo pro hosta - po čase opět v naší klubovně přivítáme vzácného hosta. Tentokráte jím bude bývalý ředitel Moravského divadla Mgr. Pavel Hekela, který je novým náměstkem primátora pro oblast kultury.
Vaše dotazy budou vítány.

10. 12. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - dokončení výrobků, aneb tvoření před Vánocemi.

11. 12. úterý 7:00 - 13:00
Prezentační stánek výrobků z klubu kutilů.  Místo konání - poliklinika u Tržnice.

12. 12. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - společné trénování paměti.

13. 12. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Vánoční besídka, aneb je nejvyšší čas naladit se na Vánoce.

17. 12. pondělí 11:00 - 13:00
Klub vaření - kuchtíme na Vánoce.

19. 12. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - Vánoce jsou za dveřmi.

20. 12. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Literární okénko s vánoční tématikou.

28. 12. pátek 18:00 - 19:30
Vánoční koncert v kostele Zvěstování Páně (u kapucínů).

**************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

**************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme
* Novoroční setkání u Kapucínů
* Tříkrálové zpívání
* Cestovatelská přednáška o Peru
* Přednáška s hvězdářskou tématikou
* Zimní výlet na Dolní Moravu

***************************************

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.


Děkujeme Vám!


Na setkání s vámi se těší M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Nádvorníková, K. Kočí a J. Příborský


Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma