Olomoucký Informátor 11/2019

Publikováno 30.10.2019 09:22 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 11/2019


Vydává:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka Olomouc 
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.
Je neprodejný.


Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz
po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství 
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz 
čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz
po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Hájková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)
pondělí 9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání
úterý    9  - 14 terénní služba
čtvrtek  9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Aktivizační setkání a poradenství:
Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:30 do 11:30 v budově radnice (dříve škola pro slabozraké), nám. Přemysla Otakara 777/2.
Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40. 
Uničov - každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den: 
pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský
Místopředsedkyně: Marie Sobotová
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová, Bc. Klára Hájková

 

*********************************************************************************************
Vážení přátelé!

Před námi jsou poslední měsíce roku 2019 - roku pro naši odbočku významného.
Oslavili jsme totiž 60. výročí založení naší olomoucké organizace zrakově postižených. Tomuto výročí byly věnovány dvě mimořádné akce - květnové Slavnostní oblastní shromáždění a „Den plný pohybu“, který jsme pořádali společně se Školou prof. V. Vejdovského. Ta slavila taktéž - 65 let své existence.
A ještě jedna důležitá událost proběhla v tomto roce - jubilejní 25. ročník Dnů umění nevidomých na Moravě. Uspořádali jsme dokonce dvě výstavy - jednak výstavu fotografií již známé slabozraké grafičky Markéty Evjákové a poprvé v Olomouci prezentoval své „cwaky“ téměř nevidomý fotograf Lubomír Pavelčák. Vyvrcholením tohoto jubilejního ročníku pak byl koncert „Nevidomí zpívají, hrají
a tančí“, jenž se konal v červnu v Regionálním centru Olomouc, kde vystoupila celá plejáda zrakově postižených hudebníků a poprvé také tanečníků.
Kromě toho jsme vám během roku nabízeli řadu zajímavých aktivit, kterých jste povětšině hojně využívali, což nás, pracovníky odbočky, hodně těší.
Určitě naše pestrá nabídka nepoleví ani v závěru roku a nejinak tomu bude i v roce příštím.

Na setkávání s vámi se těší a příjemné čtení Informátoru přejí vaši pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc

*********************************************************************************************************

NABÍDKA AKCÍ

Klub pohybových aktivit – každé liché pondělí 13:15-14:15 hod.
Klub kutilů – každé pondělí 11:00-13:00 hod.
Klub Pamatováček – každou středu 10:00-12:00 hod.
Klub setkávání – každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.
Bowling – každé sudé pondělí 14:00-15:00 hod. v Bowland bowling centru v Šantovce, přihlášení nutné, cena 50 Kč/os., sraz 13:45 před vstupem nebo 13:30 před Poliklinikou na Tržnici

Listopad

4. 11. Pondělí 9:30 – 11:30
Aktivizační setkání a poradenství – v Litovli – viz výše.

4. 11. Pondělí 11:00 – 13:00
Klub kutilů – tvoříme z knoflíků.

4. 11. Pondělí 13:15 – 14:15
Klub pohybových aktivit – aneb protáhněme se se Světlankou. Nenáročné zábavné protahovací cvičení vhodné pro všechny.

5. 11. Úterý 8:30 – 10:30
Aktivizační setkání a poradenství – ve Šternberku – viz výše.
Tentokráte současně proběhne prezentace sociální firmy ERGONES – elektronické kompenzační pomůcky.

6. 11. Středa 9:00 – 11:00
Aktivizační setkání a poradenství – v Uničově – viz výše.

6. 11. Středa 10:00 – 12:00
Klub Pamatováček – společné trénování paměti nás baví.

7. 11. Čtvrtek 14:00 – 16:00
Klub setkávání – Vzpomínáme na léto -  pojďte společně s námi zavzpomínat na letní akce pomoci fotek. Krátká vyprávění příhod budou vítána.

11. 11. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů – předvánoční trénování jemné motoriky zábavnou formou.

11. 11. pondělí 14:00 - 15:00
Bowling - pokračujeme v trénování. Podrobnosti viz výše v úvodu Nabídky akcí.

13. 11. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - kdo trénuje, ten vyhrává.

14. 11. čtvrtek 8:00 - 18:00
Den otevřených dveří v prostorách našich organizací. Více viz „Zveme Vás“.

18. 11. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů – předvánoční tvoření nás baví. Kdo můžete, prosím přijďte.

18. 11. pondělí 13:15 - 14:15
Klub pohybových aktivit - nenáročné protahovací cvičení s prvky tai-chi. Lekcí nás provede a naše tělo krásně protáhne dobrá známá Světlanka Kostrunková.

19. 11. úterý 14:00 - 15:00
MUZIKOTERAPIE s panem Vilímkem. Platí pro předem přihlášené. V případě zájmu o účast se na volná místa informujte u pracovníků odbočky.

20. 11. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček se z organizačních důvodů ruší.

21. 11. čtvrtek 14:15 - 15:30
Klub setkávání - Návštěva centra Snoezelen.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost navštívit vyhlášené olomoucké centrum, kde se díky nejrůznějším podnětům a relaxačnímu prostředí budete cítit skvěle.
Čeká vás hodinový Snoezelen program s lektorem.
Cena pro držitele průkazu ZTP činí 55 Kč, ostatní 65 Kč. Členové SONS 30 Kč.
KAPACITA JE OMEZENÁ, rozhoduje tedy datum přihlášení. Bez předchozí domluvy není možné program absolvovat.
Držitel průkazu ZTP/P musí mít svého průvodce! Na vyžádání se jej pokusíme zajistit.
SRAZ: 13:50 na zastávce tramvají Náměstí Republiky směr nádraží.

25. 11. pondělí 9:30 - 11:30 ZMĚNA ČASU!!!
Klub kutilů – předvánočně kutíme a kutíme.

25. 11. pondělí 14:00 - 15:00
Bowling - pravidelné trénování se pozná.

27. 11. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - trénování paměti zábavnou formou.

28. 11. čtvrtek 13:00 - 17:00
Oblastní shromáždění v Domě armády - viz pozvánka.

**********************************************************************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit.
Na akce mimo klubovnu se pokusíme držitelům ZTP/P na vyžádání zajistit doprovod.

*********************************************************************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* Novoroční setkání u kapucínů.
* Lednové zpívánky.
* Zajímavá klubová setkání.
* Cestovatelské přednášky.
* Klub šachistů.

*********************************************************************************************
Existují dvě cesty, které vedou k důležitým cílům a velkým věcem: síla
a vytrvalost. Silou oplývá jen několik privilegovaných lidí, ale prostou, drsnou
a nepřetržitou vytrvalost mohou mít i ti nejmenší z nás.
                                                                                            J. W. Goethe
*********************************************************************************************

ZVEME VÁS

Den otevřených dveří

pořádají olomoucké organizace poskytující sociální služby lidem se zrakovým postižením u příležitosti Mezinárodního dne nevidomých (13. 11.).
14. listopadu 2019 od 8:00 do 18:00 hodin na I. P. Pavlova 69 - areál Jalta, kde sídlí organizace Tyfloservis, o.p.s., TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Oblastní odbočka SONS ČR, z. s. a prodejna SONS, Tyflopomůcky.
Součástí celé akce bude i prezentace výrobků sociální firmy Ergones.
Cílem akce je ukázat veřejnosti, že i nevidomí mohou žít s využitím speciálních pomůcek a služeb samostatný důstojný život.

 

**********

Srdečně vás zveme na
Oblastní shromáždění,
které se koná ve čtvrtek 28. listopadu 2019
v sále Domu armády, ul. 1. máje, Olomouc
začátek ve 14 hodin.

Sál bude zpřístupněn od 13:00, do doby zahájení se můžete volně pobavit a vyřídit si své záležitosti.

PROGRAM:

1. Přivítání přítomných a hostů;
2. Hudební vystoupení;
3. Volba delegáta na X. celostátní shromáždění SONS;
4. Nástin činnosti Oblastní odbočky na rok 2020;
5. Důležité informace a nabídka akcí na příští období;
6. Diskuse, dotazy;
7. Možná přijde i ... a také se můžete těšit na bohatou tombolu
(před zahájením budou vítány i vaše příspěvky do tomboly);
9. Závěr (přibližně v 16:30).

Doprava od hlavního vlakového nádraží: tramvají č. 2, 3, 4 a 6, výstupní třetí zastávka - U dómu, odtud doprovod zajištěn.

Upozornění!
Před a po programu budete mít možnost si zaplatit členské příspěvky, kalendáře a časopisy z redakce Zora.
Nezapomeňte doma průkazku SONS.

Na vaši účast se těší
Jan Příborský - předseda a členové oblastní rady

 

*********************************************************************************************************

SONS ČR, z. s. - Oblastní odbočka SONS Olomouc
a Domov seniorů Pohoda Olomouc - Chválkovice
Vás srdečně zvou na

PŘEDVÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ

dne 18. prosince 2019, od 13:00

v Domově seniorů POHODA, Olomouc – Chválkovice, Švabinského 3,
Společenský sál, pavilon B

Zahraje malá hudební skupina vedená akordeonistou panem Milošem Němcem. Poslechnout si můžete známé i méně známé melodie a písničky, mnohé již vánočně laděné.
Hudební odpoledne je malým předvánočním dárkem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. obyvatelům Domova seniorů Pohoda. I vy naši členové jste srdečně zváni. Vstupné zdarma.
SRAZ: ve 13:15 na zastávce autobusu č. 11 „Domov seniorů“.

Na vaši hojnou účast a příjemně prožité odpoledne se těší pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc

*********************************************************************************************

PORADENSKÉ OKÉNKO

Důležité upozornění pro uživatele bílých holí

Již víte, že kolem úhrad bílých holí z veřejného zdravotního pojištění probíhala mnohá jednání, jež vyústila v kompromis. Řešení lze stručně shrnout tak, že pojišťovny budou hradit všechny typy bílých holí signalizačních a orientačních, u bílých holí opěrných došlo k navýšení úhrady, a tak na některé typy holí v této kategorií si pojištěnci budou muset částku v řádu stokorun doplatit. Dohodnutý kompromis se však musí stát součástí zákona. Jeho návrh v současnosti prochází meziresortním připomínkovým řízením, po vypořádání připomínek návrh musí schválit vláda a poslat jej do Poslanecké sněmovny, která jej po schválení odešle do Senátu, a tak dále. Zkrátka, nenastanou-li v legislativním procesu neočekávané komplikace, počítá se s nabytím účinnosti této novely v polovině roku 2020, ne dříve.

Co to v praxi znamená?
Od 1. prosince tohoto roku začnou platit pravidla, podle kterých bude úhrada pojišťoven u všech bílých holí v nižších částkách, než za kolik budou hole prodávány. Proto doporučuji všem, kdo vědí, že jejich hůl dosluhuje, aby s pořízením nové hole neváhali; od 1. prosince 2019 do doby, než nabude účinnosti kýžená novela, by si museli připlatit.

Čerpáno z: https://www.sons.cz

********************************************************************************************************* DŮLEŽITÉ INFORMACE

Změny tarifů jízdného v rámci Olomouckého kraje od nového roku

Od 1. 1. 2020 bude nově vydávána do osobních a spěšných vlaků ve vnitrokrajských relacích výhradně jízdenka IDSOK (v Tarifu IDSOK). V rámci přeshraniční mezikrajské dopravy bude i nadále v platnosti tarif TR10, v rychlících ČD zůstává v platnosti tarif TR10 a tarif IDSOK je v nich uznáván.
Dle platného Tarifu IDSOK od 1. 1. 2020 jsou držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P ve vlacích IDSOK přepravování bezplatně. Držitel průkazu ZTP/P má současně nárok i na bezplatnou přepravu svého průvodce nebo vodicího psa nevidomého.
Nadále se tarif týká i autobusů, které jsou označeny symbolem a zkratkou IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje.
Pokud byste měli dotazy týkající se jízdného nebo potřebovali další informace, volejte nebo pište na tyto kontakty: tel: 588 88 77 88; e-mail: infolinka@idsok.cz
Zdroj: koordinátor IDSOK www.idsok.cz             https://www.idsok.cz/bez-barier/

*********************************************************************************************

JEDNOU VĚTOU

Vážení naši členové,
tak jako každý rok i letos si můžete v naší odbočce objednat periodika, která vydává redakce Zory. Nabídka je pestrá, své oblíbené časopisy můžete dostávat ve zvětšeném černotisku, v bodovém písmu, na flash discích, CD, přes internetové rozhraní či mailem, stačí si jen vybrat a nejpozději do 28. listopadu navštívit naši odbočku, kde současně s objednávkou zaplatíte příslušnou částku ročního předplatného.
Totéž platí i o kalendářích na rok 2020 - stolní (zvětšený černotisk nebo kombinovaný s Braillem) za 60 Kč, kapesní za 10 Kč a nástěnný reliéfní s motivem lodí za 150 Kč.
Těšíme se na Vaše objednávky.

*********************************************************************************************
Málo by toho bylo na světě podniknuto, kdybychom pořád hleděli na to, jak to dopadne.

Lessing
*********************************************************************************************

STŘÍPKY Z AKCÍ

Odpolední výlet do Tršic

Dlouholetá členka OO SONS Olomouc a také členka Oblastní rady odbočky, paní Taťána Grolichová, pozvala naše těžce ZP uživatele a jejich průvodce na návštěvu do Tršic, kde má se svým  manželem panem Stanislavem Grolichem útulné bydlení i se sbírkou veteránů pana Grolicha. A tak jsme 19. září manžele Grolichovy moc rádi navštívili.
Paní Táňa nám přišla naproti už na zastávku autobusu v Tršicích, na kterou jsme přijeli, a navrhla nám procházku, během které nám o této obci pověděla několik zajímavostí. Vydali jsme se do mírného kopce k místnímu zámku. Cestou jsme pozdravili velkou sochu žáby, dominantu opraveného náměstí nedaleko kostela. Tuto tři metry vysokou a asi 10 tun těžkou sochu vytvořil v roce 2009 známý sochař Michal Olšiak, jehož sochy jsou rozmístěny po celé republice. Žábu mají Tršice i ve znaku jako poctu bývalému majiteli panství Jiřímu Žabkovi z Limberka. Naši výletníci si žábu zblízka prohlédli a mohli ji i pohladit. Poté jsme se za příjemného počasí prošli zahradou zámku a kolem rybníka k domu manželů Grolichových. Poklidným tempem jsme se k němu s úsměvem přibližovali a to už nás troubením na klakson v malé béžové aerovce (Aero 500) vítal i pan Standa. Pozval nás do garáže, ve které je větší část jeho sbírky vystavena a nadšeně nám o svých veteránech vyprávěl. Je vidět, že jsou jeho srdcová záležitost! Samozřejmě jsme měli možnost si je nejen fotit, ale také prohlížet hmatem, posadit se do nich a ptát se na všechno, co nás o nich zajímalo. Po prohlídce exponátů v garáži jsme se přesunuli o kousek níž ke druhému vchodu do domu a u něj stál žlutý veterán Aero 30. Je to první exponát ve sbírce pana Standy, o to je pro něj cennější. Během dalšího povídání pana Grolicha nás paní Táňa přišla pozdravit v dobových šatech, ve kterých jí to náramně slušelo!
Naše návštěva prohlídkou veteránů neskončila, protože jsme byli pozvaní také k příjemnému posezení na terase domku manželů Grolichových. Ochutnali jsme zde například výborné koláče, které pro nás paní Táňa napekla a pan Standa nám při tom povídal i o dalších skvostech, které má ve svých sbírkách - například starých jízdních kolech, která jsme právě pod přístřeškem na terase mohli obdivovat.
Odpoledne v Tršicích pro nás bylo velice příjemné nejen díky tomu, že jsme se dozvěděli plno zajímavých informací, ale hlavně díky příjemným hostitelům a možnosti si spolu popovídat. Manželům Grolichovým za jejich pozvání velice děkujeme!

Klára Kočí

 


Když divadlo rozmlouvá

Naše olomoucká Oblastní odbočka SONS už před mnoha lety díky panu Síčovi navázala velice přátelskou spolupráci s pobočkou Knihovny města Olomouce na ulici Jungmannova. Paní Petra Mazáčová, která patří mezi pracovnice knihovny, pro nás několikrát do roka připravuje besedy na různá zajímavá témata. A tak jsme se ve čtvrtek 3. října v rámci pravidelného Klubu setkávání vypravili
na další z nich s názvem „Když divadlo rozmlouvá“.
Paní Mazáčová nám přiblížila vývoj divadelní scény u nás a nechala nás nahlédnout do toho, jak to v divadle chodí. Pan Síč k jejímu povídání ve svém počítači vybíral hudební a divadelní ukázky, takže jsme slyšeli i známe herce v jejich ještě známějších rolích. Místnost na patře, v níž se besedy vždy odehrávají, má okna na dvou na sebe kolmých stěnách a i to, že jsme kolem sebe díky tomu měli plno denního světla, jistě přispělo k velice příjemné atmosféře.
Paní Mazáčová nám na tomto setkání přednesla svou autorskou povídku, která nadchla všechny naše členy, a my jsme se jí zkusili zeptat, jestli bychom ji mohli zveřejnit. Dovolila nám to a díky tomu máte možnost si ji na našich webových nebo facebookových stránkách přečíst i Vy. Doufáme, že se Vám bude líbit!

Klára Kočí

 


DEN PLNÝ POHYBU aneb Mezigenerační setkání žáků, studentů a dospělých se zrakovým postižením i bez něj

Vzdělávání a péče o zrakově postižené má v našem regionu již dlouhou tradici. Před 65 lety došlo zásluhou profesora Václava Vejdovského (známého očního lékaře) k založení speciální školy, kde se vzdělávají prioritně děti se zrakovým postižením. Jsme rádi, že se po dlouhé době z Litovle škola přestěhovala do Olomouce, kde byla „na zelené louce“ postavena zcela nová budova.
V Olomouci již před 60 lety také vznikala cílená péče o dospělé zrakově postižené. V roce 1959 byla založena v rámci tehdejšího Československého svazu invalidů Krajská organizace nevidomých.
A právě tato dvě významná výročí se stala podnětem k uspořádání akce.
Partnery „Dne plného pohybu“, který se konal 25. září 2019, byli Magistrát města Olomouce, Centrum pohybu a Nadace prof. Vejdovského. Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
Záštitu nad akcí převzali hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a primátor Statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek.
Pořadatelé – Oblastní odbočka SONS Olomouc a SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, jak se škola v současné době jmenuje, se společně podíleli na náročné přípravě a realizaci této akce, při níž nás výrazně podpořily i partnerské organizace. Velkými pomocníky byli dobrovolníci, studenti Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci, v čele s paní prof. Mgr. Hanou Šmirkovou, pedagogové školy a další pracovníci spřátelených organizací. Všem velmi děkujeme za spolupráci a pomoc, stejně jako sponzorům, kteří přispěli
na pohoštění či ceny pro soutěžící. Zvláštní poděkování náleží hasičům z Droždína a Černovíra, kteří přijeli dokonce se dvěma hasicími vozy a veškerou výstrojí.
Při slavnostním zahájení v krásné školní tělocvičně, přivítal přítomné ředitel Školy prof. V. Vejdovského PaedDr. Mgr. Dan Blaha a předseda Oblastní odbočky SONS Olomouc Jan Příborský. Slova se ujal tajemník hejtmana Olomouckého kraje JUDr. Vladimír Lichnovský, vedoucí Odboru ochrany obyvatelstva olomouckého Magistrátu Ing. Jan Langr, zástupkyně Odboru sociálních věcí MMOl PhDr. Jana Haasová, vedoucí Centra pohybu Olomouc Mgr. Lenka Fasnerová a pracovnice Nadace profesora Vejdovského Mgr. Dagmar Sýkorová.
Osm stanovišť s  úkoly bez použití zraku (kop do míče a hod nafukovacím balonkem, čichačky, hmatačky, rozlišování barev, kranking, zvuková střelba a showdown) i nesoutěžní aktivity (neobvyklé cvičení s pracovnicemi Centra pohybu, jízda na tandemu či na koloběžce, prohlídka hasičských vozů, hašení proudnicí na ozvučený cíl, výroba vlastní placky či magnetky, skládání puzzle
či malování na obličej) zaujaly všechny přítomné, zvláště pak děti - žáky školy a nedalekého Dětského domova či děti našich členů.
Při úvodní registraci dostal každý identifikační náramek, soutěžní kartičku, tašku s propagačními předměty věnovanými Olomouckým krajem a Magistrátem města Olomouce a sponzorskou bagetu, perník s nápojem. Přihlášení mohli za výhodnou cenu poobědvat v školní jídelně, kde byla k dispozici také káva a voda se sirupem.
V 16 hod. proběhlo v tělocvičně slavnostní vyhlašování vítězů a oceňování soutěžících. Každý byl spokojen, každý obdržel dle dosažených bodů příslušnou cenu.
Spokojeni mohli být i dospělí účastníci, členové celé řady odboček SONS i té „naší“.
Mile jsme byli překvapeni spontánním skandováním žáků škol při hodnocení soutěžících - ať dospělých tak dětí...
Úvodní i závěrečnou částí akce slovem provázela Mgr. Dagmar Sýkorová z Nadace prof. Vejdovského, která měla připravenou i závěrečnou diskotéku.
Spokojeni jsme nakonec mohli být i my pořadatelé - Dne plného pohybu se totiž zúčastnilo více než 90 osob - dětí, dospělých, dobrovolníků, pomocníků a hostů. Poslání akce - neformální setkání dětí a „dospěláků“ se zrakovým hendikepem i bez něj - bylo zcela naplněno.

Marie Kebrdlová

 


Krásný celodenní výlet na jižní Moravu

Po dvou letech zorganizovala Oblastní odbočka SONS Olomouc výlet na Kyjovsko. Autobusem zapůjčeným Krajským úřadem Olomouckého kraje se jižním směrem 24. října vydala skupina 30 členů odbočky se svými průvodci.
První zastávkou byl Státní zámek Milotice nazývaný perla jihovýchodní Moravy. Zámek je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury. Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a zvyklostí posledních majitelů rodu Seilern-Aspang, kterým byl majetek konfiskován na základě Benešových dekretů. Prohlídka interiérů je nahlédnutím do všedních dnů na Milotickém zámku za jeho posledních soukromých majitelů. Erudovaný výklad paní průvodkyně zaujal všechny přítomné.
Po krátkém přesunu autobusem jsme došli vinařskou oblastí Šidleny do objednaného sklípku pana Čestmíra Říháka. Po dobrém obědě jsme se ve dvou skupinách s panem Čestmírem věnovali ochutnávání vzorků jeho vynikajících vín, a kdo chtěl, mohl si některá vína zakoupit. Čas rychle v družné zábavě ubíhal a po 3 hodinách, které jsme měli zde naplánovány, jsme se museli s tímto příjemným prostředím a našimi hostiteli loučit.
Cestou zpět zněl z autobusu zpěv a brzo po 17 hod. jsme dojeli domů.
Už teď se většina z účastníků těší na další podobný výlet.

Marie Kebrdlová

*********************************************************************************************************
Největší moudrost se často pojí s nejmenším množstvím slov.

Sofokles

*********************************************************************************************************

PODĚKOVÁNÍ

Celostátní sbírka BÍLÁ PASTELKA je opět za námi a to její již 20 jubilejní ročník

16 dvojic našich dobrovolníků se ve středu 16. října v olomouckých, šternberských a uničovských ulicích ujalo prodeje bílých pastelek. Opět se zapojili studentky a studenti Střední polygrafické školy v Olomouci, studenti dalších škol a také naši “odbočkoví“ dobrovolníci. Pomáhalo jim i letos, stejně jako v minulých ročnících, několik zrakově postižených členů SONS.
Všem obětavým prodejcům, kteří nám i za nepříznivého počasí vydatně pomohli při získání prostředků na dofinancování služeb pro občany se zrakovým postižením, velmi děkujeme! Moc si toho vážíme! Stejně tak patří naše velké poděkování všem dárcům, kteří do kasiček sbírky Bílá pastelka přispěli.


Jan Příborský, předseda Oblastní odbočky SONS Olomouc

 

Benefiční bleší trh

Milí čtenáři,
jsme moc rádi, že mohl v letošním roce proběhnout třetí ročník Benefičního blešího trhu. Od června do konce září jsme se spolu s našimi dobrovolníky střídali v olomouckém podzemí kláštera kapucínů. Naše společné úsilí nebylo marné. S potěšením můžeme oznámit celkovou vybranou částku - 40 414 Kč.
Proto bychom rádi touto cestou poděkovali všem pomocníkům, kteří obětovali svůj volný čas a aktivně nám pomáhali. Velmi děkujeme především bratřím kapucínům za úžasnou spolupráci, za poskytnuté prostory, bratru Radkovi za „laskavá ochranná křídla“, ale i za velkou pomoc při přípravě a závěrečném úklidu prostor. Hřát u srdce nás všechny může pohled na nové stoly a skříňky v klubovně, které by tam jinak nebyly.
Ještě jednou děkujeme, bez vás bychom to nedokázali.

Pracovníci odbočky
*********************************************************************************************************

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vážení přátelé,
na tomto místě blahopřejeme našim členům, kteří oslaví své narozeniny do konce roku. V listopadu to jsou paní Darina Červenáková, Irena Chovancová, Stanislava Juráňová, Božena Konečná, Milada Richterová, Věra Vysloužilová a pan Ladislav Nérer. V prosinci pak paní Drahomíra Hanková, Květoslava Nejeschlebová, Dagmar Onderková, Marta Plášilová, Věra Schubertová a pan Bohuslav Fiala Dis.
Přejeme všem jubilantům pevné zdraví, hodně štěstí, životní pohody a mnoho sil ke zvládání stále náročnějších situací. Dostatek času k odpočívání, k setkávání s přáteli a prožívání radostí třeba i mezi námi během společně strávených chvil na akcích naší odbočky. Jsme rádi, že patříte k nám.

Opustili nás

V říjnu nás opustila naše dlouholetá členka paní Božena Rozavičková. Kdo jste ji znali, věnujte ji prosím tichou vzpomínku.

Členové oblastní rady a pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc

*********************************************************************************************************
INZERÁT

Prodám hlasové čtecí zařízení ClearReader+ firmy Optelec. Čtečka byla zakoupena v září roku 2016, je plně funkční v bezvadném stavu. Poslech je možný z reproduktoru nebo přes sluchátka (vlastní). K přístroji je možné dokoupit SD kartu a přídavný modul, který umožňuje připojení k počítači, což rozšiřuje možnosti tohoto zařízení.
Čtecí přístroj je v provedení s baterií, která vydrží až 40 hodin provozu mimo síť.
Příslušenství: síťový napáječ – zdroj a kabel, uživatelská příručka.
Cena: 29 tisíc Kč (původní cena 83 tisíc Kč).

Kontakt: Dagmar Kolmanová, Hradec Králové, telefon: 603 856 033

*********************************************************************************************
Kontakty na spolupracující organizace:
Tyflopomůcky – 585 415 130, 777 360 348, www.tyflopomucky.cz/olomouc
Tyfloservis – 585 428 111, 773 227 544, www.tyfloservis.cz
TyfloCentrum – 583 034 528, 773 642 932, www.tyflocentrum-ol.cz
Ergones – 583 034 536, 730 870 768, www.ergones.cz

*********************************************************************************************

OBSAH

NABÍDKA AKCÍ
PŘIPRAVUJEME
ZVEME VÁS
PORADENSKÉ OKÉNKO
DŮLEŽITÉ INFORMACE
JEDNOU VĚTOU
STŘÍPKY Z AKCÍ
PODĚKOVÁNÍ
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
INZERÁT


Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.


Děkujeme Vám!


Na setkání s vámi se těší
M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Hájková, K. Kočí a J. Příborský

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma